Ložiská pitnej vody sa na Zemi výrazne zmenili. NASA odhalila nové fakty

  • NASA zistila, že miesta výskytu pitnej vody sa v priebehu času menia
  • Tento zaujímavý fenomén bol odhalený pomocou satelitov, ktoré krúžia vysoko nad našou planétou
  • Čo spôsobuje tento záhadný jav?
voda
globalcitizen.org
  • NASA zistila, že miesta výskytu pitnej vody sa v priebehu času menia
  • Tento zaujímavý fenomén bol odhalený pomocou satelitov, ktoré krúžia vysoko nad našou planétou
  • Čo spôsobuje tento záhadný jav?

Vôbec prvá štúdia tohto druhu mala jediný cieľ. Sledovať našu planétu z poriadne veľkej výšky. Získané dáta zo satelitov sa skombinovali s údajmi o ľudských aktivitách, aby sa zistili miesta na Zemi, kde dochádza k zmenám v ložiskách pitnej vody.

Výsledky štúdie, ktorá bola publikovaná v žurnále Nature, odhalili nasledovné. Suché miesta na Zemi sa stávajú suchšími a vlhké miesta sa stávajú vlhkejšími. Vplyv na tento jav majú, samozrejme, ľudia a ich práca so zásobami vody, globálne otepľovanie, ale aj prirodzené cykly v prírode.


Tím NASA pod vedením skúseného Matta Rodella z laboratória hydrologických vied nemal ľahkú úlohu. Sústredil sa na 34 oblastí sveta a museli sa prehrabávať v obrovskom množstve informácií získaných z projektu GRACE počas štrnástich rokov. Tieto údaje následne zapracovali do grafickej podoby. Na ich základe si následne urobili obraz o tom, ako na výskyt pitnej vody vplýva ľudská činnosť a na koľko je tento výsledok spôsobený prirodzeným vývojom.

Kolísanie pitnej vody je nepredvídateľný jav

Pitná voda sa nachádza prevažne v jazerách, riekach, snehu, podzemnej vode a ľade. Je všeobecne známe, že ľadové plochy na póloch sa roztápajú a prispievajú k zvyšovaniu hladín oceánov. Na pevnine je situácia nasledovná: v niektorých regiónoch je množstvo pitnej vody stabilné, v iných buď stúpa alebo klesá.

Tento jav je pomerne komplexný a samotné satelitné snímky nedokázali priniesť odpoveď na všetky otázky. Práve preto nasledoval druhý krok, a to analýza a vyhodnotenie ďalších údajov. Jednalo sa napríklad o množstvo zrážok, vplyv poľnohospodárskej činnosti a čerpania podzemných vôd.

Obyvatelia Kalifornie sa napríklad spoliehajú na pitnú vodu získanú zo zrážok a snehu, ktorý každoročne napadne v Sierra Nevade. Táto voda následne steká do zásobníkov. Keď príroda neposkytne dostatok zásob vody, ľudia sa naopak spoliehajú na vodu podzemnú. Výsledok teda nie je jednoznačný a ukazuje nasledovné. Prírodné vplyvy nemožno predvídať. Ľudia preto siahajú po tom zdroji, ktorý sa im ponúka. Na výsledkoch sa teda prejavuje ľudská činnosť ale na druhej strane aj nevyspytateľná príroda. Tvrdenia, že za všetko môžu len a len ľudia sú jednoducho neopodstatnené.

zdroj: nasa.gov

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech