Luxus, ktorý si pre­naj­meš cez Airbnb

Martina Horváthová / 22. júna 2016 / Tech a inovácie

Leto je ofi­ciálne tu, a mnohí z nás si ho bez dovo­lenky neve­dia pred­sta­viť. Pobyt pri mori v luxus­nej vile je čistý sen. Airbnb je známy tým, že ponúka slušné a lacné uby­to­va­nie. Náj­deš tam však aj super luxusné vily a domy za nie­koľko sto­viek, či tisíc EUR na noc. 

Pozri sa na nie­ktoré z nich:

Island Har­bour, Angu­illa

Ostrov, ktorý sa nachá­dza na území Spo­je­ného krá­ľov­stva Veľ­kej Bri­tá­nie a Sever­ného Írska ponúka luxusnú vilu s pia­timi spál­ňami, ktorá uby­tuje až 10 hostí. Má obrov­ský bazén, vlastnú posil­ňovňu a nád­herný výhľad na oceán. Villa Ama­rilla si môžeš pre­na­jať za 1860 EUR na noc.

villa amarilla anguilla

Car­ta­gena de Indias, Kolum­bia

Nachá­dza sa v srdci Bar­rio San Diego v meste Car­ta­gena. V dome sa uby­tuje 8 ľudí a ponúka veľkú terasu pod holým nebom, dva bazény, či saló­nik s pia­nom. Pre­ná­jom na jednu noc vychá­dza na 639€.

colombia

Pena­fiel, Por­tu­gal­sko

Tento rus­ti­kálny dom­ček náj­deš v meste Porto. Krásny bazén, štyri spálne a výhľad na rieku Duoro stojí 266€ na noc.

porto

Hert­fords­hire, Veľká Bri­tá­nia

Na hra­nici sever­ného Lon­dýna a Hert­fords­hire sa nachá­dza dom­ček s vežič­kou posta­ve­nou v roku 1860. Vyba­vený je sta­ro­žit­nými trá­mami, auten­tic­kou archi­tek­tu­rou a stojí na konci súkrom­nej ulice. Uby­tuje 10 osôb v šies­tich spál­ňach a vychá­dza na 865€.

london

Kathu, Thaj­sko

Plá­žová vila v Phu­kete pojme 12 osôb za pou­hých 1825 EUR za noc. Štvor­pos­cho­dový dom má dve kuchyne, súkromnú pláž a mra­mo­rový bazén.

phuket

Severná Kuta, Indo­né­zia

Villa Anda­man na Bali má sedem spální. Je obklo­pená ryžo­vými poliami a na dvoch stra­nách bazéna je posta­vený bun­ga­lov. Krásne uby­to­va­nie pre 14 ľudí je za 566€.

bali

Acqu­apen­dente, Talian­sko

Na pol­ceste medzi Rímom a Flo­ren­ciou v tos­kás­kom vidieku sa nachá­dza dom­ček s roz­lo­hou 371 m2. Vyspí sa tu 10 ľudí a má k dis­po­zí­cií kniž­nicu, súkromný ryb­ník, bazén a ovocný sad. Mini­málna dĺžka pobytu je 7 nocí, s tým že jedna stojí 630€.

italy

Punta de Mita, Mexiko

Casa Kalika sa nachá­dza v Nay­arit za 1780€ na noc. V ponuke má 5 spální, výhľady na zátoku Ban­de­ras v Tichom oce­áne, na hory Sierra Madre a na ostrovy Marie­tas.

mexiko

Praia da Pipa, Bra­zí­lia

Casa Pura sa nachá­dza v blíz­kosti naj­lep­šie hod­no­te­nej pláže v Rio Grande do Norte. Hos­tia sa môžu na neďa­le­kej pláži sur­fo­vať, voziť sa na bugyne, či ochut­ná­vať ovo­cie zo stro­mov v záh­ra­dách obklo­pu­jú­cixh vilu. Uby­tuje 6 ľudí a nájom je pri­ja­teľ­ných 281€.

brasil

Kap­ské Mesto, Južná Afrika

Ever­view Suite v Camps Bay ponúka výhľad na Atlan­tický oceán a Table Moun­tain. Je len 10 minút od Kap­ského Mesta. Hostí 6 ľudí za cenu 358 EUR na noc.

cape

Samoz­rejme, na Airbnb.com náj­deš množ­stvo iných, krás­nych víl a domov, klikni a kochaj sa krá­sou.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: airbnb.com

Pridať komentár (0)