Martin Hojsík: Katastrofické vízie budúcnosti v nás vyvolávajú frustráciu, smútok a strach (KOMENTÁR)

klíma protest
TASR/Ján Krošlák

Autor je poslanec Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko.

V týchto dňoch je veľmi zložité premýšľať nad hocičím iným ako utrpením miliónov ľudí v Ukrajine. Vojna, ktorú Putin rozpútal v záujme dosiahnutia svojich chorých snov, je strašná a my musíme našu energiu sústrediť na to, aby sme ju čím skôr pomohli ukončiť. V záujme Ukrajiniek a Ukrajincov, ale aj nás všetkých.

Svet sa však kvôli vojne úplne nezastavil. A špeciálne to platí o klimatickej kríze, ktorej čelíme a ktorá nás naďalej ohrozuje. Nedávno vyšla nová správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC). Jej závery sú pre nás znepokojujúce. A my o nich musíme hovoriť.

Report IPCC priniesol komplexné expertné zhodnotenie efektov klimatickej zmeny. Ľudská činnosť podľa neho rozvracia klímu a výrazne zrýchľuje klimatickú krízu. Zasiahnuté sú ekosystémy, infraštruktúra aj ľudské obydlia. A predovšetkým my, ľudia.

Dopady v priamom prenose

Zmena klímy už dávno nie je len abstraktným pojmom. Pozorujeme ju v podobe výkyvov počasia prinášajúcich suchá, ťažké zrážky a nebezpečné požiare. Zvyšujúca sa frekvencia a intenzita extrémov sa prejavuje taktiež aj zhoršenou bezpečnosťou potravy a vodných zdrojov.

Náhle úbytky produkcie potravín a sťaženie prístupu k nim zvýšili podvýživu v mnohých komunitách. Naviac sa odhaduje, že až polovice svetovej populácie sa v určitom období roka týka nedostatok vody. Vzďaľujeme sa tak od predstáv odstránenia chudoby a hladu vo svete a iných cieľov udržateľného rozvoja.

Ešte viac desivé sú zdravotné dohry spomínaných zmien. Horúčavy už zvýšili počty úmrtí a chorobnosť obyvateľov a obyvateliek postihnutých regiónov.

Globálne síce pozorujeme pokles ochorení prenášaných vodou a jedlom, no objavujú sa ich ohniská v regiónoch postihnutých záplavami a vlnami vysokých teplôt. V mestách zase horúčavy zhoršujú znečistenie ovzdušia a dochádza k rozrúšaniu funkčnej infraštruktúry, čo sa negatívne odráža na kvalite života.

Stúpajúci nepokoj

Nie je ohrozené len zdravie ľudí, ktorých sa klimatické zmeny bezprostredne týkajú už dnes. Informácie o zhoršujúcom sa stave našej planéty sa viac a viac dostávajú do povedomia verejnosti.

A tak vidíme nárast psychických problémov z neustáleho premýšľania nad tým, čo nás v najbližších desaťročiach čaká. Katastrofické vízie budúcnosti v nás vyvolávajú frustráciu, smútok a strach. Takzvanú klimatickú úzkosť. Mnohé a mnohí z nás to veľmi dobre poznajú.

Reakciou mladých ľudí na pocity ohrozenia je čoraz častejšie aj dobrovoľná bezdetnosť. Fenomén, kedy nechceme priviesť na svet ďalších ľudí, aby ešte viac nezaťažovali planétu. Alebo sa bojíme, aby ich životy kvôli dôsledkom klimatickej krízy neboli ohrozené.

Je to v našich rukách

Varovaní od expertov a expertiek sme za posledné roky dostali už mnoho. Znejú stále pochmúrnejšie a naberajú na vážnosti. Ak nechceme v budúcnosti čeliť nezvratným rizikám, je potrebné urgentne konať.

Ja stále verím, že máme nádej. Musíme presadiť efektívne opatrenia, ktoré zamedzia tým najhorším scenárom. Je to v našich rukách. Ale konať musíme už hneď.

Text nie je autorským článkom Startitup. Vyjadruje názory autora, ktoré nereprezentujú názory redakcie.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá