McDonald’s Uni­ver­si­ty — výš­ka, na kto­rú sa dosta­ne menej štu­den­tov ako na Har­vard

Alexandra Dulaková / 26. októbra 2015 / Tools a produktivita

Pri pome­re pri­ja­tý­ch štu­den­tov, kto­rý tvo­rí len jed­no mizi­vé per­cen­to z cel­ko­vé­ho počtu apli­kan­tov, sú tvo­je výhliad­ky ešte mizer­nej­šie než pri poku­se dostať sa na Har­vard. Ško­la “ham­bur­ge­ro­ló­gie” exis­tu­je už od roku 1961, a aj napriek všet­kým vti­pom ťa v nej naučia ove­ľa viac než len pre­vra­cať ham­bur­ge­ry a pra­žiť hra­nol­ky.

 

Nejde o typickú formu štúdia, teda tri roky bakalára a neskôr poprípade dva ďalšie. Ide skôr o kurz, na ktorý sa môžu hlásiť žiaci mnohých amerických univerzít, za čo im ich alma mater sľubuje nemalý počet kreditov. Uznáva ho približne 1,600 amerických univerzít, a nimi zoznam ani zďaleka nekončí. McDonaldská škola má kampusy po celom svete, menovite napríklad v Londýne, Mníchove, Tokyu, Šanghaji, Sao Paole... a onedlho budú ďalšiu pobočku otvárať v Moskve. Nie je to dokonca ani žiadna novinka - univerzita existuje už od roku 1961 a budúci rok tak oslávi 55. výročie. 

 

 

V úplných začiatkoch bol McDonald dokonca historicky prvou reštauračnou sieťou, ktorá mala vlastné vzdelávacie centrum. Začínali vtedy v pivnici jednej fastfoodovej pobočky v americkom Illinois. Rozbiehal ju Fred Turner, ktorý v McDonalde najskôr obracal mäso na grile a neskôr jej 20 rokov šéfoval ako CEO, čo je vskutku celkom zaujímavý kariérny postup. Dnes sa o svoje praktiky McDonald delí aj s inými reštauračnými sieťami - dohromady na viac než 4,000 univerzitách. Prešlo nimi už viac než 275,000 ľudí, a aj keď prvý ročník ukončili len štrnásti ľudia, dnes sa ich počty rátajú v stovkách.

 

Ak by si si myslel, že ide o celkom zbytočnú skúsenosť, mýliš sa. Až 40 percent výkonných pozícií v rámci McDonaldu práve zastávajú ľudia, ktorí "hamburgerológiou" prešli. A čo sa týka kurikula, študenti sa v ňom neučia obsluhovať masové stroje na mleté mäso, ani čapovať McFlurry. Na lekciách sa naučíš niečo o vedení tímu, operačných záležitostiach, raste biznisu, ale aj o tom, ako zabezpečiť zákaznícku spokojnosť prostredníctvom čistého a kvalitného reštauračného prostredia. Dostaneš sa do simulácií autentických situácií, s ktorými sa zamestnanci McDonaldu stretávajú na rôznych úrovniach - od tých najnižších, až po tie najnáročnejšie. Budeš vediet viesť efektívnu produkciu chutných žemlí a popri tom ti nebude cudzie ani manažérske prostredie, komunikácia so zákazníkmi, či tie najvyššie pozície v potravinovom reťazci. 

 

 

Výučbe sa na plný úväzok venuje 16 vysokoškolských profesorov len v rámci Spojených štátov, pričom ti látku dokážu vysvetliť až v 28 jazykoch. Okrem praktických záležitostí si vo výučbe pochutíš aj na teórii, konkrétne na filozofii Raya Croca, ktorý firmu v roku 1961 odkúpil a následne ju premenil na celosvetovo úspešný fastfoodový reťazec. Jeho trojuholníkový vzorec predstavuje vzťahy medzi výkonnými predstaviteľmi, dodávateľov a zamestnancov, a musia ho ovládať všetci absolventi. 

 

Sedem kamburgerových kampusov, ktoré sa nachádzajú po celom svete, nie sú žiadne červeno-žlté budovy, dokonca ani - po nedávnom greenwashingu - zeleno-hnedé kocky. Sú to naopak moderné budovy, mrakodrapy, občas dokonca obklopené idylickou prírodou. Na ich chodbách natrafíš na výstavy zamestnaneckých livrejí, pôvodných kostýmov Ronalda McDonalda, či diplomy a fotografie zaujímavých absolventov. A aj keď si zo štúdia mnohí robia srandu, zároveň chápu, že ide o veľmi exkluzívnu záležitosť, ktorá vôbec nie je na zahodenie.

 

 

 

Tak čo, skúsiš sťastie aj ty? Ak ti to nevyjde, ešte vždy môžeš skúsiť aj ten Harvard. 

 Zdroj: Business Insider 

Pridať komentár (0)