Najznámejší a najväčší mesiac Saturna ukrýva rekordné zásoby nerastného bohatstva

  • Titan obieha okolo Saturnu a skrýva mnohé poklady
  • Nachádza sa tu omnoho viac ropy a zemného plynu než má naša planéta
  • Aj napriek malej veľkosti oproti Saturnu je druhým najväčším mesiacom v slnečnej sústave
18951315_1793161090712238_5331184624301429554_n
Facebook
  • Titan obieha okolo Saturnu a skrýva mnohé poklady
  • Nachádza sa tu omnoho viac ropy a zemného plynu než má naša planéta
  • Aj napriek malej veľkosti oproti Saturnu je druhým najväčším mesiacom v slnečnej sústave

Titan získal svoj názov podľa svojej veľkosti. Pri priemere 5150 kilometrov je ešte o niečo väčší ako planéta Merkúr. Je jedným zo 62 dodnes objavených mesiacov planéty Saturn. V roku 2005 sa podarilo ľudstvu zoslať na jeho povrch malú sondu Huygens, ktorá nám priniesla prvé snímky. Hustá atmosféra je tvorená prevažne dusíkom a pôsobí ako nepriehľadný ochranný štít.

Možno slúžila ako ochrana pred odhalením všetkých pokladov, ktoré táto záhadná obežnica ukrýva. A naozaj. Titan je obrovskou zásobárňou prírodných plynov všetkých druhov v prevažne kvapalnom skupenstve. Okrem toho sa tu nachádzajú masívne ložiská ropy. Predpokladá sa, že Titan by mohol obsahovať až niekoľko stonásobne viac týchto vzácnych surovín v porovnaní s našou planétou. Povrch mesiaca pravidelne polieva dážď, a tak je tu množstvo jazier, riek a morí.

Tekutá planéta

Tieto moria sú však pekelne nebezpečná výbušná zmes, keďže vo forme dažďa tu padajú známe uhľovodíky ako metán či etán. Okrem toho sa na povrchu nachádzajú duny pripomínajúce tie na povrchu Zeme. Tieto sú však z iného súdka. Sú tvorené prevažne tolínmi, ktoré sa usadzujú na povrchu v podobe sadze. Vznikajú chemickou reakciou dusíka a metánu v kombinácii s pôsobením slnečného žiarenia v atmosfére.

Tolíny sa na našej planéte v súčasnosti nedokážu prirodzene vytvoriť. V laboratórnych podmienkach je to však možné a pokusy nám prezradili zaujímavú skutočnosť. Tolíny v kombinácii s vodou dokážu byť základom pre vznik prebiotickej polievky, ktorá pravdepodobne v ďalekej minulosti umožnila vznik života na Zemi. Preto NASA predpokladá, že na Titane by sa mohli nachádzať živé organizmy aj napriek neprítomnosti kyslíka.

Odkiaľ sa však berú smelé predpovede o neskutočných zásobách týchto životne dôležitých surovín? Pozorovaním pomocou radaru na sonde Cassini, ktorá zmapovala 20 % povrchu Titanu, sa zistilo, že len na tomto maličkom kúsku plochy sa nachádzajú stovky jazier a morí, pravdepodobne plných uhľovodíkov v tekutej forme. Titan je pre ľudstvo zaujímavá destinácia. Zásoby nerastného bohatstva sa pomaly, ale isto zmenšujú a časom budeme musieť hľadať náhradný zdroj. Bude to práve Titan?

zdroj: businessinsider.com , planetary.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech