Návod, ako pre­dať star­tup s hod­no­tou 50 mili­ó­nov dolá­rov a neza­ro­biť na tom nič

Karol Stračár / 15. apríla 2015 / Tools a produktivita

Keď v roku 2007 zalo­žil Lane Bec­ker star­tup Get Satis­fac­ti­on zame­ra­ný na hod­no­te­nie spo­koj­nos­ti zákaz­ní­kov, urči­te ani len netu­šil ako trp­ko nako­niec skon­čí. Jeho spo­loč­nos­ti sa dari­lo a v roku 2011 po odmiet­nu­tí ponu­ky na akvi­zí­ciu zís­ka­la od inves­to­rov 10 mili­ó­nov dolá­rov pri ohod­no­te­ní spo­loč­nos­ti na sluš­ný­ch 50 mili­ó­nov, pri­čom cel­ko­vá suma inves­tí­cií dosiah­la 21 mili­ó­nov dolá­rov.

 

Minulý týždeň spoločnosť Sprinklr venujúca sa social-media manažmentu kúpila Get Satisfaction a Becker pravdepodobne oslavoval. Neoslavoval, presnejšie po podpise zmluvy sa povracal a nebolo to z rozrušenia spôsobeného uzatvorením dealu svojho života. Dostal zo seba viac ako len podpis predovšetkým preto, že jeho startup bol predaný spôsobom „fire sale“, čo znamená urýchlený predaj z dôvodu naozaj zlého ekonomického stavu spoločnosti, spôsobom zober prvú ponuku alebo skonči. Becker tvrdí, že on a prví investori nezarobili na akvizícii Sprinklrom ani cent, ale CEO, CFO a investori v neskorších fázach financovania dostali slušné peniaze. Aby toho nebolo málo, Becker podľa jeho vyjadrenia ani pôvodne nevedel o prebiehajúcej akvizícii, dozvedel sa to od bývalého zamestnanca, pričom Becker si následne najal právnika, aby zistil čo je na tom pravdy.

 

 

Takže ako založiť startup, dotiahnuť ho na 50 miliónov a potom po predaji zostať vo svete chudobných?

Becker hovorí, že on a jeho tím urobili dve veľké chyby:

  1. stratili kontrolu nad spoločnosťou, ktorú získali investori
  2. neboli dostatočne realistickí, kde sa ich biznis nachádzal na trhu pred veľkou investíciou a veľkorysým ohodnotením

 

Podľa Beckera vplyv nad spoločnosťou začal s ďalšími spoluzakladateľmi strácať po získaní prvej investície vo výške 6 miliónov dolárov, ale bola to tá 10 miliónová, ktorú možno nazvať posledným klincom do rakvy. „Zobrali sme tých 10 miliónov veľmi predčasne“, tvrdí Becker, „pričom v tomto čase nám zároveň boli dávané aj ponuky na možnú akvizíciu, ktoré z dnešného pohľadu mali byť prijaté. Lietali sme však príliš vysoko a zobrali sme namiesto toho investíciu, pretože keď získate 10 miliónov pri 50 miliónovom ohodnotení, to už váš biznis získava novú dimenziu“.

 

Becker sa rozhodol o svojom sklamaní tweetovať, ale nebolo to z dôvodu hnevu, skôr chcel byť úprimný k celej startupovej komunite. „Investície do startupov sú hra a my sme prehrali,“ hovorí Becker a dodáva „napriek tomu, že som si myslel, že sa to podobá skôr na šach, v skutočnosti je to oveľa viac, Game of Thrones.“ Investorov napriek všetkému nehádže do jedného vreca, pretože tí s ktorými začínal boli „fantastickí a jeho biznis by bez nich neexistoval“.

CEO Sprinklru Ragy Thomas sa k veci do vydania pôvodného článku nevyjadril.

 

Nižšie nájdete Beckerove tweety o pocitoch z predaja svojho startupu.

 

 

Zdroj: http://www.businessinsider.com

 

Pridať komentár (0)