Vieš, kedy nemusíš platiť celú pokutu za priestupok, ktorý si spáchal?