Nórsko je pripravené na apokalypsu, v trezore uchovávajú všetky plodiny sveta

Martina Ditrichová / 25. novembra 2016 / Eko

Na nórskom ostrove sa pod zemou nachádza viac ako 2 milióny semien. Pozri sa dovnútra miesta, ktoré je absolútne neprístupné verejnosti a kompetentným je sprístupnené len párkrát do roka.

Poznáš filmy, v ktorých po obrovskej katastrofe, jadrovej vojne či prudkej klimatickej zmene, na Zemi nezostalo takmer nič zelené. Ľudstvo má silu zničiť životné prostredie a flóru na celej planéte, no Nórsko sa rozhodlo nenechať nič na náhodu.

svalbard-global-seed-vault

foto: businessinsider.com

Na ostrove medzi Nórskou pevninou a Severným pólom, 120 metrov po zemou, sa ukrýva Svalbard Global Seed Vault, v ktorom ukrýva cenné semená plodín z celého sveta. Jeden z najcennejších skladov na svete nie je prístupný verejnosti, preto sa doňho môžeš pozrieť aspoň takto.

Svalbard je najsevernejšie miesto na svete s pravidelnými letmi.

svalbard-is-the-northernmost-place-in-the-world-that-still-has-scheduled-flights-according-to-the-crop-trust-the-group-in-charge-of-the-global-seed-bank-system

foto: businessinsider.com

Sklad sa nachádza 120 metrov nad hladinou mora na mieste s nízkou vlhkosťou vzduchu.

its-more-than-400-feet-above-sea-level-and-theres-little-moisture-in-the-air

foto: businessinsider.com

Vzhľadom k tomu, že je celé miesto v permafroste, zostane zmrazené najmenej 200 rokov, aj v prípade, že by zlyhala zásoba energie.

since-the-vault-is-buried-in-permafrost-it-could-stay-frozen-at-least-200-years-even-if-the-power-were-to-go-out

foto: businessinsider.com

Sklad obsahuje vyše 1500 bánk so semenami z viac ako 60 inštitúcii a takmer každej krajiny sveta.

e-in

foto: businessinsider.com

Svalbard je zárukou všetkých semenných bánk sveta.

the-svalbard-vault-is-the-central-fail-safe-for-all-those-seed-banks

foto: businessinsider.com

Zálohy sa posielajú do Nórska pre prípad, že by „materskú banku“ zničila katastrofa.

backups-are-sent-to-svalbard-in-case-a-disaster-ruins-the-samples-at-the-home-seed-bank

foto: businessinsider.com

Touto cestou sú vzorky semien uchovávané v bezpečí.

that-way-the-genetic-diversity-of-crops-around-the-world-is-kept-safe

foto: businessinsider.com

Privezú ich sem vo veľkých krabiciach, skenovaných röntgenovými lúčmi, aby sa do banky dostali len semená.

seed-samples-are-sent-to-svalbard-in-large-boxes-which-are-scanned-with-x-rays-after-they-get-to-the-island-to-make-sure-that-they-have-nothing-but-seeds-inside

foto: businessinsider.com

Na streche a častiach fasády budovy je pripevnená svetelná inštalácia od Dyveke Sanne. V Nórsku je zo zákona dané, že všetky verejné budovy na sebe musia mať aspoň kus umenia.

the-rooftop-and-part-of-the-facade-of-the-building-is-a-work-of-art-with-a-light-installation-by-dyveke-sanne-since-all-public-buildings-in-norway-are-legally-required-to-have-art

foto: businessinsider.com

Sklad je otvorený iba 3 až 4-krát do roka, keď sa pridávajú ďalšie vzorky.

the-vault-is-unlocked-only-for-deposits-which-happen-three-or-four-times-a-year

foto: businessinsider.com

Sklad je za piatimi zakódovanými dverami.

there-are-five-doors-with-coded-locks-that-anyone-looking-to-get-into-the-vault-has-to-pass-through

foto: businessinsider.com

Ďalším extra zabezpečením sú polárne medvede, ktorých je na ostrove viac ako ľudí.

plus-the-crop-trust-says-that-polar-bears-which-outnumber-humans-on-the-island-provide-an-extra-layer-of-security

foto: businessinsider.com

Teplota v sklade je držaná na -18 stupňov Celzia. Niektoré vzorky sú v týchto podmienkach schopné vydržať aj tisíce rokov.

the-temperature-inside-is-kept-to-18-degrees-celsius-cold-enough-to-keep-the-sealed-seeds-viable-for-in-some-cases-thousands-of-years

foto: businessinsider.com

Od otvorenia v roku 2008 zhromaždili viac ako 860 000 vzoriek. Každá vzorka obsahuje 500 semien.

so-far-there-are-more-than-860000-samples-in-the-vault-collected-since-svalbard-opened-in-2008-each-sample-contains-500-seeds

foto: businessinsider.com

Je tam ešte kopa miesta, do 3 hlavných miestností sa zmestí 4,5 milióna vzoriek, čo je vyše 2 miliárd semien.

but-theres-enough-space-in-the-vaults-three-main-rooms-to-store-45-million-samples-which-would-be-more-than-2-billion-seeds

foto: businessinsider.com

V roku 2015, génová banka ICARDA v Sýrii vybrala po prvýkrát vzorky z banky v Nórsku, aby doplnila svoje zásoby, zničené vojnou.

in-2015-the-icarda-seed-bank-which-had-been-in-syria-withdrew-samples-from-the-vault-a-first-so-it-could-move-and-restore-its-seed-bank-which-had-been-damaged-by-war

foto: businessinsider.com

Dúfajme, že globálne služby Svalbardskej banky nebudeme potrebovať. No je to určitá forma poistky.

d

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com zdroj titulnej fotografie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)