Omše aj zápasy majú zelenú, ale len do 50 osôb. Slovenské nemocnice sa pripravujú na kolaps