Petra Toth: Kým konkurencia po korone zatvárala alebo sa chytali slamky, ja som mala najúspešnejší rok