Plne­nie snov je nároč­né. Tých­to 7 neprí­jem­ný­ch poci­tov je však dôka­zom toho, že si na správ­nej ces­te

Henrieta Balázsová / 1. apríla 2017 / Lifehacking

Ak chceš dosiah­nuť cie­le, kto­ré si si sta­no­vil a spl­niť si svo­je sny, veľak­rát budeš musieť opus­tiť svo­ju zónu kom­for­tu, či nie­čo­ho sa vzdať. Pri­ro­dze­ne to vyvo­lá pocit nepo­hod­lia, kto­rí si ľudia čas­to mýlia s neús­pe­chom a svo­ji­ch snov sa vzda­jú vte­dy, keď ich už majú tak­mer na dosah. Aby sa ti nesta­lo to isté, pre­čí­taj si, kto­rý­ch sedem poci­tov síce je neprí­jem­ný­ch, ale na ces­te za tvo­ji­mi cieľ­mi sú len dôka­zom toho, že tvo­je sme­ro­va­nie je správ­ne.

#1: Zdá sa ti, že si sa stratil. Možno sa ti zdá, že v poslednom období nevieš, kam smeruješ, nakoľko niektorý z tvojich striktných plánov úplne zlyhal. Nie všetko však musíš mať nalinajkované a tie najväčšie zázraky sa zväčša dejú vtedy, keď ich očakávaš najmenej.

#2: „Zahmlenie“ ľavej mozgovej hemisféry. Ak na sebe pozoruješ, že v poslednom období má u teba posledné slovo skôr pravá mozgová hemisféra zodpovedná za intuíciu či kreativitu, nebojuj s tým. Dočasné oslabenie analytických či organizačných schopností ti možno naznačuje, že si blízko cieľa, no veciam by si už mal nechať skôr voľný priebeh.

#3: Príchod život meniacej udalosti. Paradoxne, predzvesťou tých najväčších životných úspechov býva nejaká na prvý pohľad výrazne negatívna udalosť - väčšinou napríklad strata práce, rozvod, či nečakané sťahovanie sa. Dôveruj tomu, že všetko sa nakoniec skončí lepšie, než by si si želal.

Zdroj: unsplash.com

#4: Okruh tvojich priateľov sa zužuje. Žiaľ, musíš rátať s tým, že s pribúdajúcim úspechom sa bude okruh tvojich skutočných priateľov značne zužovať. Časom však pochopíš, že je to tak lepšie a dôležitejšie je mať pri sebe menej pravých priateľov, ako mnoho neúprimných.

#5: Pocit, že tvojím najväčším nepriateľom sa stala tvoja myseľ. Možno vieš, že ťa čaká niečo lepšie, no aj tak nedokážeš potlačiť sklamanie z toho, že ti niečo nevyšlo. Možno vieš, že tvoj najlepší priateľ ťa len využíval, no aj tak ti je ľúto za spoločnými chvíľami. Ak cítiš tieto pocity, tvojím najväčším nepriateľom je tvoja myseľ, ktorá sa nad tebou snaží prevziať kontrolu. Ty jej to však nesmieš dovoliť.

#6: Znechutenie z toho, akú dlhú cestu máš ešte pred sebou. Aj tento pocit je úplne normálnym a je len ďalším dôkazom toho, že si skutočne na dobrej ceste. Ak ťa prepadnú tieto myšlienky, pripomeň si, čo všetko si už prekonal a prečo si sa tak rozhodol. Len dostatočne silné presvedčenie ťa dokáže vrátiť späť na správnu cestu.

#7: Uvedomil si si, že si jedinou osobou, ktorá je zodpovedná za tvoj život a za tvoje šťastie. Pre niektorých pozitívny, pre iných negatívny pocit. Ak patríš skôr do druhej skupiny, skús si pripustiť, že dôvodom tvojho nepohodlia je len strach. To, že si strojcom svojho šťastia je predsa skvelá správa

Zdroj: themindsjournal.com

Pridať komentár (0)