Počí­tač v kra­bič­ke od men­to­lo­vý­ch cuk­rí­kov

Richard Vitkovský / 22. februára 2017 / Tech a inovácie

zdroj: hackmypi.com

Počí­tač pre­šiel v prie­be­hu desať­ro­čí naozaj úžas­ným vývo­jom. Od počí­ta­čov s výko­nom kal­ku­lač­ky, kto­ré zabe­ra­li obrov­ské pries­to­ry a boli zná­me svo­jou nespo­ľah­li­vos­ťou, až po teraj­šie mini počí­ta­če typu ARM. Ale čo tak počí­tač v kra­bič­ke od men­to­lo­vý­ch cuk­rí­kov? Jeden kre­a­tív­ny chla­pík si pove­dal, že to doká­že a vytvo­ril nie­čo naozaj zau­jí­ma­vé.

Meno tohto chlapíka je Matt Wagner a ako vývojár je zvyknutý vytvoriť z nemožného možné. Preto ho napadlo vytvoriť si plnohodnotný počítač aj s obrazovkou, ktorý by sa mu zmestil do náprsného vrecka. Tento nápad sa mu zrodil v hlave už v roku 2012. V tomto období bol uvedený na trh mini počítač o veľkosti kreditnej karty Raspberry Pi určený pre programátorov. Avšak aj ten bol v tej dobre veľkým sústom pre kovový obal od mentoliek Altoids, ktoré sú dosť často používané na DIY projekty.

Po pár rokoch čakania za zrazu na trhu ako blesk z jasného neba objavila nová verzia tohoto mini počítača s prídavkom zero. A práve toto bol ten správny čas na splnenie si svojho sna. Stačilo už len zohnať potrebné prvky a práca na malom veľkom cieli s názvom PiMiniMint projekt sa mohla začať. Nadšenie Matta bolo také veľké, že sa rozhodol vytvoriť nie jeden, ale hneď dve verzie tohto malého zázraku.

počítač

zdroj foto­gra­fie: nj2x.com

Počítač s vôňou mäty

Ako si teda vytvoriť takéto zariadenie? Jednoducho. Stačí jeden obal od mentolových cukríkov, Pi Zero, nejaký ten displej, batéria a základ je hotový. Autor sa rozhodol použiť displej s uhlopriečkou 2 palce, ktorá ideálne zapadla do plechovej krabičky bez toho, aby zabrala veľa miesta.

Pôvodná kapacita batérie narástla z plánovaných 1 200 na 2 500 mah. Batérii musela uvoľniť miesto pôvodne plánovaná kamera, čo bola určite dobrá voľba. Zariadenie dokáže pracovať na batérie od šiestich do 8 hodín.

počítač

zdroj foto­gra­fie: hackmypi.com

Pamäť pre operačný systém je zabezpečená pomocou SD karty a v tomto prípade má kapacitu 32 gigabajtov, čo je úplne dostatočné pre takéto zariadenie. Samozrejme v 21. storočí sa nedá zaobísť bez Wifi a Bluetooth konektivity, a preto sa tu nachádzajú obe tieto technológie. Všetko je doplnené plnohodnotným USB portom.

V prípade, že chceš programovať ako pán na 20-palcovej obrazovke namiesto 2-palcovej, kde ti môže mnoho ujsť, môžeš použiť mikro HDMI port. Ak máš chuť vytvoriť si niečo podobné, tak podrobný návod nájdeš tu.

Zdroj: hackmypi.com

Pridať komentár (0)