Podľa vedcov existuje smiešne jednoduchý spôsob, ako si lepšie pamätať veci

/ 4. decembra 2015 / Lifehacking

V knihe „Fluent Forever“ operný spevák Gabriel Wyner tvrdí, že najlepší spôsob ako sa naučiť nový jazyk je opakovane precvičovať si ho.

Inými slovami, namiesto čítania a opätovného čítania slovičiek zo slovníka,  by ste si ich mali prečítať raz a potom sa opakovane skúšať.

Rovnaká stratégia platí pre všetko, čo si chcete zapamätať. Táto stratégia je aj vedecky podložená. Psychológovia volajú tento fenomén „testovací efekt“.

man-studying-at-the-library

 

V štúdii z roku 2003 sa pokúsili otestovať tvrdenia Henryho L. Roedigera III a Jeffreyho D. Karpickeho o sile testovania pamäte. V štúdii vedci vedení Markom Wheelerom povedali účastníkom, aby si prečítali zoznam 40 slov päť krát, alebo ich prečítali raz a potom si ich štyri krát zopakovali. Po piatich minútach a potom po jednom týždni si otestovali koľko si toho pamätajú.

 

Výsledkom bolo, že tí, ktorí si prečítali zoznam 5 krát, mali lepšie výsledky po piatich minútach ako tí druhí. Na druhej strane tí účastníci, ktorí si zoznam prečítali raz a 4 krát si ho zopakovali, mali lepšie výsledky po jednom týždni. Inými slovami, opakovanie, resp. testovanie vašej pamäte, vám pomáha pamätať si veci dlhšie.

bigstock-Young-Man-Doing-Homework-And-S-45525031

 

V najnovšej štúdii vedci zistili, že kombinácia opakovania s okamžitou odozvou – zistenie, či je odpoveď správna – je efektívnejšia a teda dokáže efektívne povzbudiť pamäť potom, čo bola informácia zapamätaná.

V štúdií vedenej Carolinou Wiklund-Hornqvistovou, 83 študentov psychológie študovalo sériu psychologických konceptov počas 4 minút. Účastníci študovali tieto fakty tak, že každý fakt bol prezentovaný na monitore iba 15 sekúnd.

 

Druhá polovica účastníkov vykonala šesť testov, pri ktorých museli pomenovať fakty opísané na monitore. Napríklad ak videli „zlepšenie zapamätania si informácií prezentovaných na začiatku zoznamu“ museli napísať „efekt dôležitosti“. A až potom videli správnu odpoveď.

Na záver štúdia robili všetci účastníci test, v ktorom museli ku každému faktu napísať korešpondujúcu odpoveď. Rovnaký test vykonali o 18 dní a potom o 5 týždňov.

Účastníci, ktorí robili testy, boli vo všetkých troch prípadoch lepší. Teda ich dlhodobá pamäť bola lepšie stimulovaná.

 

Suma sumárum, všetky tieto štúdie hovoria o tom, že najefektívnejšia stratégia pre lepšiu pamäť – či sa učíte nový jazyk alebo sa učíte na skúšku – je opakovanie si dookola to čo ste si raz prečítali a vyskúšali sa, či a ako si to pamätáte. Je vedecky dokázané, že je to oveľa efektívnejšie, ako skúšať hustiť do hlavy fakty tým, že na nich budete čumieť hodiny.

mann mit laptop und unterlagen in seiner wohnung

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)