Pre­čo sú naj­pro­duk­tív­nej­ší a najús­peš­nej­ší ľudia mini­ma­lis­ti?

Henrieta Balázsová / 19. apríla 2017 / Lifehacking

V dneš­nej dobe je naozaj jed­no­du­ché nechať sa stiah­nuť nadol nezmy­sel­ným roz­ho­do­va­ním sa o vecia­ch, na kto­rý­ch vlast­ne ani vôbec nezá­le­ží. Veľak­rát tiež strá­ca­me čas pre­mýš­ľa­ním nad veca­mi, kto­ré sú úpl­ne povr­ch­né. Inšpi­ruj sa pre­to ľuď­mi, kto­rí toho v živo­te dosiah­li naozaj veľa, a to prá­ve vďa­ka tomu, že k samot­né­mu živo­tu toho veľa nepot­re­bu­jú. Sú totiž mini­ma­lis­ti.

Minimalizmus redukuje „únavu z rozhodovania“

Mark Zuckerberg, Richard Branson, či legendárny Steve Jobs. Iste vieš, čo majú títo ľudia spoločné. Všetci majú vo svojom šatníku minimum vecí základných strihov a farieb, takmer každý deň pracovali na rovnakom mieste a pestrosťou nehýri ani ich jedálniček.

Samozrejme, nejde o to, že na by nemali čas alebo peniaze na nákup tých najextravagantnejších módnych výstrelkov a najluxusnejších jedál. Ide o to, že to tak nechcú.

Tým, že sa zbavili každodenného rozhodovania sa o tom, čo na seba, odkiaľ pracovať a čo jesť, ušetrili obrovské množstvo energie, ktorú mohli investovať do podstatne dôležitejších vecí.

Možno si sa už niekedy stretol s touto fotkou, ktorú Mark Zuckerberg zverejnil na svojom Facebooku:

 

Zdroj: facebook.com

Pre niekoho nezdravá striedmosť, pre iného oslobodzujúci životný štýl. Samotný Mark Zuckerberg sa k svojmu minimalizmu vyjadril nasledovne:

„Chcel som si vyčistiť svoj život do takej miery, aby som denne musel robiť čo najmenej rozhodnutí. Keď vynakladám svoju energiu na premýšľanie o veciach, ktoré vôbec nie sú dôležité, mám pocit, že svoju prácu nerobím dobre.“

Mark so svojou manželkou Chu tiež veľakrát zdôrazňuje, aké dôležité je ušetriť energiu pri rozhodovaní sa o materiálnych veciach a investovať ju tam, kde sa stane naozaj užitočnou.

Staraním sa o menej vecí toho dosiahneš viac

Starať sa o nedôležité veci menej ti prinesie viac slobody, energie a radosti zo života. Samozrejme, neznamená to, že by si mal začať všetko zanedbávať. Cieľom je nájsť zlatú strednú cestu, ktorá ťa oslobodí, no nebude ťa obmedzovať a vo všetkom ti bude vyhovovať.

Ako hovorí Mark Manson, autor viacerých bestsellerov o minimalizme:

„Nestarať sa neznamená byť ľahostajný. Znamená to cítiť sa dobre preto, že ste odlišní.“

Skús teda výrazne obmedziť čas, počas ktorého premýšľaš nad nedôležitými vecami ako čo na seba, čo zjesť, alebo čo si o tebe myslia druhí ľudia. Budeš príjemne prekvapený, koľko energie ti zrazu ostane na veci, na ktorých naozaj záleží.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)