PREHĽAD VAKCÍN: AstraZeneca je proti mutácii takmer bezmocná, Pfizer prekonáva očakávania