Prelom vo vede: Budú môcť slepí opäť vidieť?

  • Na svete žijú mnohí, ktorým nebolo dopriate vidieť nádherné farby sveta. Milióny ľudí, ktorí nikdy neuvidia tváre svojich blízkych. Tomu však môže byť čoskoro koniec. Vedecký prelom umožní aktiváciu nervových zakončení na poškodenej sietnici oka. Svitá miliónom ľudí na lepšie časy?
collagefgh
pexels.com/pixbay.com
  • Na svete žijú mnohí, ktorým nebolo dopriate vidieť nádherné farby sveta. Milióny ľudí, ktorí nikdy neuvidia tváre svojich blízkych. Tomu však môže byť čoskoro koniec. Vedecký prelom umožní aktiváciu nervových zakončení na poškodenej sietnici oka. Svitá miliónom ľudí na lepšie časy?

Sietnica sa nachádza v zadnej časti oka. Milióny jej receptorov citlivých na svetlo zachytávajú a spracúvajú obrazové informácie, ktoré prúdia do oka cez šošovku. Čo sa však stane, ak sa tu niečo „pokazí“, si asi vieš predstaviť. Ak začnú tieto fotoreceptory z nejakého dôvodu odumierať, odumiera aj zrak. Avšak nervové zakončenia navôkol ostávajú funkčné. Vedci tento jav skúmali, až prišiel prelom, vďaka ktorému môžu znovu vidieť milióny ľudí.

Vedecký prelom – implantát sietnice

Naozaj funguje, avšak bol otestovaný iba v zmenšenej verzii na laboratórnych potkanoch. Oko je však oko, a keď funguje na zvieratách,  je takmer isté, že človek nebude výnimkou. V priebehu roka príde na rad skúšobná vzorka ľudí. Ako tento zázrak funguje? Ako bolo napísané vyššie: ak človek prestane vidieť, receptory sú nenávratne poškodené, ale nervové zakončenia na receptoroch sú plnohodnotne funkčné.

prelom

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Po rôznych pokusoch v podobe bionického oka stimulujúceho aktivitu nervových zakončení pomocou svetla až po genetické úpravy, ktoré spustia opravu zmien v bunkách majúcich na svedomí postupnú stratu zraku kvôli poškodeniu sietnice, tu máme najnovší pokus: implantát sietnice.

Implantát sietnice sa umiestni do oka a plne nahrádza jej funkciu. Materiálom je polovodivý polymér. Tento absorbuje fotóny zo svetla prenikajúceho šošovkou do oka. Následne dochádza k stimulácii nervových zakončení na sietnici.

Prvé testy sa prevádzali na potkanoch, u ktorých prebehla umelo vytvorená degenerácia sietnice. Po implantácii a následnom 30-dňovom hojení nasledoval test citlivosti na svetlo. Po vystavení svetelnému zdroju o sile svitu mesiaca neboli v reakcii na svetlo skoro žiadne odlišnosti medzi dvomi skupinami potkanov: zdravými a pokusnou skupinou. Akonáhle sa však intenzita svetla zvýšila na úroveň pred zotmením, reakcia na svetlo bola na nerozoznanie od zdravých zvierat.

prelom

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Prekvapujúce výsledky

Pokus sa zopakoval znovu po desiatich mesiacoch a všetko fungovalo podobne ako pri prvom. Došlo iba k minimálnemu zhoršeniu zraku u oboch testovaných skupín z dôvodu vyššieho veku zvierat. Zistilo sa, že u pokusnej skupiny sa taktiež aktivuje časť mozgu, zodpovedná za spracovanie vizuálnych informácií.

Výsledky pokusov sú naozaj zaujímavé, ale či to naozaj bude fungovať aj u človeka, sa potvrdí až v roku 2018, keď už budú známe výsledky testov na prvej vzorke odvážlivcov.

Zdroj: sciencealert.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech