Prvé krajiny už predstavili podobu očkovacieho pasu. Môže sa stať „priepustkou“ na cestovanie