FOTO: Po ohlásení lockdownu vyšla celá Bratislava nakupovať, v obchodoch sa tvoria rady