Reťazce predbehli štát, na Slovensku predstavili vlastné automaty na zálohovanie PET fliaš

  • Znečistenie plastmi je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie
  • Až tri štvrtiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať a obmedzovať plastový odpad je aj zodpovednosťou zákazníkov
  • Reťazce sa preto rozhodli umožniť svojim zákazníkom recyklovať PET fľaše a plechovky od nápojov ešte skôr, ako k tomuto kroku pristúpi štát
TOP
TESCO, TASR/Milan Kapusta
  • Znečistenie plastmi je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie
  • Až tri štvrtiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať a obmedzovať plastový odpad je aj zodpovednosťou zákazníkov
  • Reťazce sa preto rozhodli umožniť svojim zákazníkom recyklovať PET fľaše a plechovky od nápojov ešte skôr, ako k tomuto kroku pristúpi štát

Ročne sa na Slovensku podľa Ministerstva životného prostredia predá asi miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, pričom miera recyklácie PET fliaš dosahuje o niečo viac ako 60 %.

Znamená to, že stovky miliónov plastových fliaš končia v lepšom prípade v komunálnom odpade a teda na skládkach, v horšom prípade v prírode, pričom doba ich rozkladu sa odhaduje až na 500 rokov.

Dlho očakávaný systém zálohovania bude na Slovensku fungovať v podobe vratného modelu – pri kúpe nápoja zaplatíš 15 centov za obal a túto sumu následne dostaneš naspäť po jeho vrátení. Spustený bude od 1. januára 2022. 

Niektoré veľké reťazce v našej krajine sa však rozhodli nevyčkávať na deň „D“ a zálohovacie automaty ľuďom sprístupnili už v predstihu. Ako prvý predstavil svoje automat Lidl, ktorý ich ešte minulý rok umiestnil v predajniach v bratislavskom Ružinove na Ružinovskej a Trenčianskej ulici. Reťazec sa zároveň zaviazal prispieť 10 centami za každý odovzdaný obal na obnovu zelene v miestnom parku Ostredky.

Náklady na realizáciu tohto projektu predstavovali približne 60 000 eur a vybavovanie potrebných povolení trvalo viac ako jeden a pol roka.

Recykluješ PET fľaše a plechovky?

Podobnou cestou sa vydal aj KRAJ, ten zaviedol automat v Devínskej Novej Vsi, ktorý funguje na jednoduchom princípe. Stačí, ak prinesieš nestlačené PET fľaše a plechovky aj s pôvodnou etiketou. Po vložení do zariadenia ich automat identifikuje rovnako, ako pri vrátení sklenených fliaš od piva.

zdroj: KRAJ

Vďaka inteligentnej detekcii vie vratný automat sám rozlíšiť, o aký druh nápojového obalu ide – či je to sklo, PET fľaša alebo plechovka. Po ukončení vkladania vratných obalov však v pilotnom projekte nedostaneš vratný lístok s vyčíslenou sumou, tak ako si možno zvyknutý pri sklenených fľašiach.

Spoločnosť TERNO real estate odvedie sumu 2 centy za každú fľašu, resp. plechovku na účet mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorá bude investovaná do zveľaďovania miestnej zelene. Odpad následne putuje na recykláciu do spoločnosti OLO. 

Najnovšie sa k tejto iniciatíve pripojilo aj Tesco, ktoré svoj recyklačný automat umiestnilo v hypermarkete v Senci. Aj tento reťazec za každú odovzdanú plastovú fľašu alebo plechovku podporí výsadbu zelene a revitalizáciu zelených plôch, avšak sumou 5 centov.

zdroj: TASR /Jaroslav Novák

Tesco očakáva, že sa každý deň podarí vyzbierať stovky PET fliaš a plechoviek.  Automat bude fungovať taktiež v takzvanom duálnom móde – zbierať tak bude PET fľaše. plechovky a aj sklené fľaše.

„Pilotný projekt zberného automatu nám pomôže pripraviť sa čo najlepšie na spustenie systému povinného zberu nápojových obalov od januára 2022. Aj vďaka projektu v Senci chceme do budúcnosti čo najlepšie nastaviť fungovanie zálohovania PET fliaš a plechoviek tak, aby bolo predovšetkým motivujúce pre zákazníkov,“ hovorí Martin Kuruc, CEO Tesca na Slovensku. 

zdroj: TESCO

Za zmienku tiež stojí, že práve zálohovanie PET fliaš a plechoviek môže prispieť k zodpovednejšiemu triedeniu aj iných druhov odpadu. Vyplýva to zo spotrebiteľského prieskumu v Litve, ktorý prebehol štyri roky po zavedení zálohovania nápojových obalov.

Litva zaviedla zálohovanie PET fliaš v roku 2014. V januári 2018 sa uskutočnil prieskum medzi obyvateľmi krajiny. Z oslovených respondentov až 87 % priznalo, že možnosť zálohovania využívajú, PET fľaše vracajú a berú si späť zálohu.

Z nich až 93 % uviedlo, že začali v domácnosti zodpovednejšie pristupovať k triedeniu aj ostatných zložiek odpadu a 95 % dokonca postrehlo nižšie znečistenie parkov, jazier a prírody. Prieskum realizovala spoločnosť The Independent Research Institutes Network na 1 004 respondentoch vo veku od 18 do 75 rokov. Systém povinného zálohovania nápojových obalov je momentálne zavedený v ôsmich krajinách EÚ. Okrem Litvy je to Švédsko, Dánsko, Fínsko, Estónsko, Nemecko, Holandsko a Chorvátsko.

Zdroje: Lidl Slovensko, Tesco, KRAJ/TERNO, MŽPSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech