Ako rozoznáš, či patríš medzi nadpriemerne inteligentných? Veda prišla s týmito 10-timi znakmi

Alexandra Dulaková / 9. decembra 2015 / Lifehacking

Vedecky podopreté inteligenčné testy existujú už nejeden rok, ale pokiaľ hneď nemáš čas nechať sa otestovať u Mensy, môžeš aspoň zistiť, či máš na členstvo medzi inteligenčnou elitou predpoklady. Za desiatky rokov a milióny pozorovaní totiž vedci našli spoločné znaky a vlastnosti, ktorými nadpriemerne múdri ľudia väčšinou ovplývajú.

  1. Čítať si sa naučil skôr ako ostatní

Čítanie je samo o sebe skvelým spôsobom, ako si inteligenčný obzor rozširovať a obohacovať. Čím skôr s tým ale začneš, tým vyššie výsledky vraj dosiahneš vrámci neskorších IQ testov. Tento záver vzišiel z dlhoročnej štúdie, počas ktorej vedci porovnávali identické dvojčatá. Tým, ktoré sa čítať naučili skôr, neskôr vyšli lepšie výsledky vrámci inteligenčných testov a úloh. Mali lepšie kognitívne schopnosti, ako aj verbálny a neverbálny prejav.   

baby-reading

 

  1. Pravidelne piješ alkohol a skúsil si už aj ľahké drogy

Štúdie na amerických a britských deťoch a tínedžeroch dokázali, že lepšie výsledky všeobecnej inteligencie dosiahli tí, ktorí neskôr v dospelosti pravidelne konzumovali alkohol. A iná štúdia zo 60. rokov minulého storočia zase preukázala, že vyššie IQ mali práve tie britské deti, ktoré neskôr v dospelosti vyskúšali ilegálne drogy. Z toho vyplýva, že čím vyššie IQ človek má, tým je pravdepodobnejšie, že sa bude venovať aktivitám potenciálne nebezpečným pre jeho zdravie. Taktiež sa hovorí, že inteligentnejší ľudia sú náchylnejší depresii, úzkosti, strachovaniu sa, či dokonca samovražedným sklonom. Nie je to s tou múdrosťou teda vždy med lízať.   

 

  1. Si ľavák

Pri viacerých výskumoch sa prišlo na to, že ľaváci sú lepší v tzv. divergentnom myslení, číže v kreatívnej vynaliezavosti, vytváraní nových asociácií a riešení problémov vynaliezavými spôsobmi. Pri podobných testoch dostávali subjekty za úlohu napríklad vytvoriť z rôznych predmetov konkrétny objekt a ľavákom sa to vo väčšine prípadov podarilo vynaliezavejšie a šikovnejšie. Praváci ale nemusia zúfať, pretože okrem týchto dobrých vlastností je písanie ľavou rukou spájané aj s vyššou tendenciou vykonávania kriminálnych činností. Väčšina kriminálnikov totiž píše práve ľavou rukou.

288c8194-f6fd-41e1-b823-3b9ff3581ff3

 

  1. Si najstarší súrodenec

Rozdiely sú v tomto prípade minimálne (približne 3 IQ body) a naviac vôbec nie geneticky podmienené. Tajomstvom (mierne) vyššieho úspechu najstarších súrodencov je práve psychologická úloha, ktorú v domácom prostredí zohrávali. V bežných prípadoch museli niesť aspoň ako-takú zodpovednosť za mladších súrodencov a inak k nim pristupovali aj dospelí – nie ako k rodinným maznáčikom, ale ako k tým zodpovednejším a vyvinutejším.

 

  1. Si chudý a vysoký

Nech to znie akokoľvej absurdne, vedci spájajú šírku pása s výškou IQ. Minimálne podľa niektorých štúdií, ktoré zároveň dokázali, že deti, ktoré v mladom veku získali nižšie IQ skóre, boli v štyridsiatke väčšinou tučnejšie. Vysvetlenie je jednoduché – kvôli nižšej inteligencii sa im dostalo horšieho vzdelania a všeobecnej informovanosti, skončili s menej prestížnou prácou a nemali tak čas, prostriedky ani informácie potrebné na to, aby viedli zdravý životný štýl a kupovali si kvalitné potraviny. Čo sa týka výšky, tu žiadne vonkajšie vplyvy rolu nehrajú. Už od troch rokov – až po dospelosť – sa vyšším ľuďom pripisovali lepšie výsledky kognitívnych testov. A rozdiely vraj vôbec nie sú minimálne.

BURBANK - NOVEMBER 17: "The Psychic Vortex -- While Koothrappali (Kunal Nayyar, left) and Sheldon (Jim Parsons, right) attend a university mixer, Leonard is upset to discover that Penny believes in psychics, on THE BIG BANG THEORY, Monday, Jan. 11 (9:30-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

 

 

  1. Si vtipný

Tento bod asi nie je až takým prekvapením. Samozrejme, nejde o prípady, keď sa ostatní smejú na tebe, ale skôr na tom, čo povieš. A ľuďom, ktorí majú lepšie logické myslenie, všeobecný rozhľad, či jednoducho rozmýšľajú rýchlejšie, ide vymýšľanie vtipných komentárov a reakcií proste ľahšie. Jedna zo štúdií, ktorá tento výsledok podporila, sa sústredila na študentov psychológie. Ako úlohu dostali vymyslieť vtipné komentáre a popisy k rôznym ilustráciam a obrázkom. Tie neskôr publikovali a nechali verejnosť, nech rozhodne o tom, ktoré boli najvtipnejšie. Ako sa ukázalo, najviac sa ľudia zabávali na komentároch tých študentov, ktorí mali zároveň najvyššie IQ.

 

  1. Máš bližšie k liberalizmu než ku konzervatívnym ideológiam

Ani toto zrejme nie je veľmi šokujúcim výsledkom – aj keď sa štúdia sústredila skôr na politický systém Spojených štátov. Každopádne, výsledky boli dvojaké: po prvé, čím viac človek inklinoval k ľavicovej politike, tým vyššie mal IQ, a po druhé, deti, ktorým v detstve namerali vysoké IQ, sa neskôr označovali za ľavičiarov a liberálov.

President Barack Obama poses for a selfie with Bill Nye, left, and Neil DeGrasse Tyson in the Blue Room prior to the White House Student Film Festival, Feb. 28, 2014. (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

 

  1. Mama ťa kojila

Výsledky týchto štúdií síce nie sú úplne jednoznačné, ale vo väčšine prípadov platí, že kojené deti vo vyššom veku a dospelosti dosahovali lepšie výsledky IQ testov, a to dokonca v priemere až o 7 bodov. Mohol za to okrem iného gén FADS2, ktorý však mávali aj niektoré deti, ktoré nikdy kojené neboli.  

 

  1. Máš mačku

Svet milovníkov zvierat sa často rozdeľuje na tých, ktorí si lepšie rozumejú so psami a tých, ktorí majú radšej mačky. O ich osobnostných črtách sa toho stihlo narozprávať veľa – napríklad, že tzv. „mačací“ ľudia bývajú skôr introvertmi, menej zhovorčiví, kreatívnejší a neurotickejší, zatiaľ čo „psí“ ľudia mali vyššie sebavedomie, boli v kolektíve obľúbenejší a mali v živote menej stresov. To zásadné pri našej téme však nahráva skôr ľuďom so slabosťou pre mačky, a síce že čo sa týka kognitívnych a inteligenčných testov, dosahovali väčšinou lepšie výsledky.  

 

  1. Hráš na hudobný nástroj  

Výchova vrámci hudobného sveta ľuďom prospieva vo viacerých smeroch. Zapája kreativitu aj logické myslenie iným spôsobom, než ostatné aktivity, a preto napríklad dokázala deťom zlepšiť hodnoty verbálnej inteligencie už za jeden mesiac hrania na nástroj, zatiaľ čo deťom, ktoré na nástroj aktívne hrali niekoľko rokov, namerali zásadné zvýšenie hodnoty IQ. Dokonca tí, ktorí v detstve a dostali hudobné vzdelanie, dosahovali v škole lepšie výsledky a mali živote vyššie ciele. Na druhej strane sa ale predpokladá, že hudobná výchova dokáže inteligenciu a kognitívne schopnosti len vylepšiť za predpokladu, že tam jej nadpriemerné hodnoty už sú. Inými slovami, hlúpemu decku nepomôže ani desať rokov intenzívneho drilovania pod vedením renomovaného virtuóza.  

sherlock-violin-10-17-13

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)