Slovenská farárka: Tvárime sa, že žijeme v kresťanskej krajine, no prevláda tu korupcia a neakceptujeme inakosť (ROZHOVOR)

  • Anna Polcková často otvára tabuizované témy
  • V rozhovore nám rozprávala o postoji k interrupciám či výzvach k rešpektovaniu inakosti
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok, Anna Polcková
  • Anna Polcková často otvára tabuizované témy
  • V rozhovore nám rozprávala o postoji k interrupciám či výzvach k rešpektovaniu inakosti

Anna Polcková je farárkou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Pôsobí v Evanjelickom cirkevnom zbore Bratislava Staré Mesto. Cirkevní hodnostári ju často odsudzujú za to, že otvára témy, ktoré by spoločnosť najradšej držala pod pokrievkou.

Anna je žena s triezvym pohľadom na svet a ako ona sama hovorí, chce byť hlasom slabších. Ľudí vyzýva k rešpektovaniu iných a láske k človeku akejkoľvek národnosti, orientácie či vierovyznania.

„Z viacerých prieskumov vyplýva, že nedokážeme akceptovať inakosť. Máme problém s diskusiou o rodovej rovnosti, s predsudkami voči moslimom, utečencom, Rómom aj ľuďom bez domova,“ uvádza farárka v rozhovore pre Startitup.

  • Aký postoj má k Biblii a či sa ňou dá riadiť
  • O jej postoji k homosexuálom
  • Čo považuje za najväčší hriech spoločnosti
  • O jej dúhovej linke pre LGBTI
  • Aký má názor na interrupcie

Na Pride ste uviedli, že chcete byť „hlasom tých, ktorí mlčia, lebo sa hovoriť boja“. Kto podľa Vás do tejto skupiny spadá azda najviac?

To, že ľudia na Slovensku o svojej menšinovej sexuálnej orientácii a rodovej identite váhajú hovoriť, má svoj dôvod. Ním je mlčiaca väčšina. Väčšina ľudí v spoločnosti a hlavne v cirkvi mlčí, lebo sa k tejto otázke nevie postaviť, nechce o nej diskutovať.

Veľa ľudí, ktorých stretávam, trpí práve tým, koľko neporozumenia a odmietania zažili v cirkvi. V blízkosti tých, ktorí síce hovoria o láske, prijatí, o tom, že pred Bohom sme si všetci rovní, ale nekonajú podľa toho.

Určité časti biblických spisov a modlitby niekedy zneužijú na to, aby časť identity LGBTI ľudí spochybnili.

To znamená, že to, že sa o právach LGBTI ľudí v našej krajine nehovorí, že sa radšej skrývajú, nie je ich problémom, ich hanbou, ale problémom a hanbou mlčiacej väčšiny.   

Je podľa vás reálne riadiť sa spismi, ktoré vznikli pred tisíckami rokov? Predsa len, spoločnosť pokročila a žije v iných podmienkach.

To, čo je v Biblii napísané, nestačí čítať, tomu treba porozumieť. Nie všetko v Biblii je Božie slovo – to, čo platí stále. Ak si máme Bibliu vykladať správne, musíme mať na zreteli kultúrny a spoločenský kontext, v ktorom jednotlivé biblické spisy vznikali, ako aj ten, v akom sa interpretujú. 

Startitup PREMIUM logo
Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

(Zrušiť môžeš kedykoľvek)

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie