Slovenská polícia: Nie vždy pomáhať a chrániť, občas zmlátiť a zapierať. Policajná brutalita je s nami od vzniku republiky