Slovenská polícia zažíva exodus. O ukončenie pomeru požiadalo 962 policajtov