Smart app­ka Inbox od Goog­lu

LUKY GAŠPARÍK JR. / 23. októbra 2014 / Business

Goog­le pred pár dňa­mi pred­sta­vil novú apli­ká­ciu s náz­vom Inbox, za kto­rou sto­jí tím vývo­já­rov z Gmai­lu. Nová apli­ká­cia bude však dia­met­rál­ne odliš­ná od ich hlav­né­ho emai­lo­vé­ho kli­en­ta.

Inbox má niekoľko kľúčových funkcií: Bundles, Highlights, Reminders, Assists a Snooze.

Funkcia Bundles zlučuje určité druhy správ, ako sú napríklad bankové výpisy alebo faktúry, do jedného zväzku, tak že sa v nich budete môcť ľahko a jednoducho orientovať. Google bude vaše správy zlučovať automaticky do zväzkov, ale v prípade potreby si viete nastaviť rôzne pravidlá pre zlučovanie.

Na vyhľadanie kľúčových informácií, ako sú napríklad letové informácie, udalosti, fotky od priateľov a rodiny, slúži funkcia Highlights. Aplikácia je schopná vytiahnuť informácie z internetu aj prípade, že tie neboli obsahom emailu a to všetko v reálnom čase.

 

 

S funkciami Reminders, Assists a Snooze budete môcť vypustiť mnohé veci z hlavy. Aplikácia dokáže podľa vami zadaných informácií sama sledovať a ukladať kľúčové informácie, ktoré potrebujete na splnenie vašich úloh. Napríklad ak ste si zadali pripomienku, že potrebujete zavolať obchodnému partnerovi, tak aplikácia sama priloží jeho kontaktné informácie z emailu k pripomienke.

Týmto spôsobom Inbox v sebe spája prvky z aplikácie Gmail s funkciami Google Now a Google Keep. Momentálne je Inbox dostupný len ako mobilná aplikácia, avšak Google plánuje v blízkej dobe spustiť aj jeho desktopovú verziu.

 

 

 

 

 

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)