Ako druhý Slo­vák ab­sol­vo­val MIT In­no­va­tion and En­trep­re­ne­urs­hip Bo­ot­camp a ako 21-ročný si za­lo­žil vlastnú ar­chi­tek­to­nickú firmu

  • Martin sa dostal na prestížny bootcamp na MIT, podarilo sa to zatiaľ len dvom Slovákom
  • Martin sa dostal na prestížny bootcamp na MIT, podarilo sa to zatiaľ len dvom Slovákom

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech