Analytici volajú po modernizácii železníc

Železnice SR (ŽSR) potrebujú zlepšiť svoje fungovanie, aby sa v  blízkej budúcnosti nedostali do červených čísel, poskytovali kvalitnejšie služby a nezvyšovali odloženú údržbu. Najdôležitejšia je prioritizácia investičných projektov založená na efektívnosti investícií, dôraz na údržbu a realizácia optimalizačných opatrení. Opatrenia na zefektívnenie až do 150 mil. eur navrhuje  projekt hodnotenia ŽSR realizovaný Útvarom hodnoty za peniaze a Implementačnou jednotkou. Informovalo ministerstvo financií.

V prvom rade by mali preto železnice pripraviť  novú investičnú stratégiu, optimalizovať prevádzku tratí, zefektívniť údržbu a prehodnotiť nastavenie administratívnych procesov.  „V praxi to znamená, že by mali zmeniť zastarané (neautomatizované) riadenie dopravy, interné nastavenia s dopadom na podnikovú zamestnanosť a  odporúčame prehodnotiť aj rozsah spravovaných tratí. Všetko s cieľom zlepšiť služby poskytované železnicami“, uviedol na margo navrhovaných zmien vedúci projektu za ÚHP Juraj Mach.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech