Až 23 obcí Slovenska zabojuje v súťaži Dedina roka 2019

Tento rok sa do súťaže Dedina roka 2019 zapojilo 23 slovenských obcí. Informuje SITA.

Tie chcú prostredníctvom tejto súťaže odporezentovať dosiahnuté výsledky pri ich rozvoji a obnove. Súťaž zastrešuje  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). V lete prihlásené obce navštívi hodnotiaca komisia, ktorá vyberie víťaznú dedinu. Tá potom bude Slovensko reprezentovať v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.  Oficiálne výsledky budú známe v septembri 2019. 

O titul Dedina roka bojuje tento rok 23 slovenských obcí, ktoré chcú prostredníctvom tejto súťaže prezentovať výsledky dosiahnuté pri ich obnove a rozvoji. Súťaž umožňuje zúčastneným obciam predstaviť celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú a upozorniť na to, že aj vidiecky priestor je nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Súťaž organizačne zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Národná hodnotiaca komisia prihlásené obce navštívi v lete. „Zameria sa najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu,“ vysvetlil Tomáš Orfánus, manažér súťaže Dedina roka 2019 zo SAŽP.

O víťazstvo zabojujú obce zo šiestich krajov Slovenska – Beluj, Bodzianske Lúky, Bolešov, Čirč, Dohňany, Dolný Vadičov, Domaňovce, Dvory nad Žitavou, Hrabušice, Hronsek, Jesenské, Krivany, Lúky, Matiašovce, Papradno, Pobedim, Podhorie, Raslavice, Stebník, Svätý Anton, Tvrdošovce, Víťaz a Zemplínska Nová Ves. Súperiť budú nielen o prestížny titul Dedina roka 2019, ale aj o ocenenia v siedmich kategóriách Dedina ako partner, Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Národná hodnotiaca komisia môže zvážiť aj udelenie mimoriadneho ocenenia za pozoruhodné výsledky. Nositeľ titulu získa právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov národnej súťaže sa uskutoční v septembri 2019.

Súťaž Dedina roka sa koná každé dva roky. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia László Sólymos. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech