Bratislava bude žiť hokejom, mesto i organizátori prijali viaceré opatrenia

Bratislava bude najbližšie týždne žiť hokejom. V meste sa totiž v piatok začína svetový šampionát v ľadovom hokeji. Hlavné mesto spolu s organizátormi majstrovstiev preto prijalo viacero opatrení týkajúcich sa dopravy, MHD, taxi, bezpečnosti, čistoty či informovanosti.

Ak sa fanúšikovia rozhodnú do Bratislavy cestovať autom, na jeho odstavenie a zaparkovanie môžu využiť záchytné parkoviská. Tie budú na Tyršovom nábreží, pri futbalovom štadióne v Dúbravke, na Zlatých pieskoch a na Technickej ulici (areál bývalých technických služieb). Z parkovísk môžu fanúšikovia na presun k štadiónu využiť MHD. „Držitelia vstupeniek na hokejové zápasy šampionátu môžu v deň konania zápasu s touto vstupenkou cestovať MHD bezplatne,“ pripomína bratislavská samospráva. Bezplatne môžu MHD cestovať aj akreditovaní účastníci šampionátu.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) zabezpečí počas majstrovstiev posilnenie električkovej, trolejbusovej i autobusovej dopravy. Zabezpečený bude aj presun fanúšikov z vlakovej stanice na zimný štadión posilnenými električkami.

„Dispečing dopravného podniku bude taktiež operatívne po ukončení zápasov posilňovať spoje MHD,“ podotkol bratislavský magistrát. Podrobné informácie o premávke MHD počas majstrovstiev nájde verejnosť na webe DPB.

Hlavné mesto dohodlo s cechom taxikárov etický kódex taxikára. Signatári tohto kódexu sa zaväzujú nezneužívať šampionát na neodôvodnené a účelové zvyšovanie cien za prepravu. Podpisom tiež prehlasujú, že sa vyhýbajú akýmkoľvek prejavom intolerancie či diskriminácie zákazníka.

„Zároveň rešpektujú hlavným mestom odporúčané sadzby základného cestovného – sadzba za jeden kilometer na území mesta maximálne dve eurá, sadzba za nástup do vozidla (nástupné) maximálne 4,50 eura a sadzba za čakanie maximálne 0,30 eura za minútu,“ spresnilo mesto. Signatári etického kódexu taxikára budú mať vozidlá viditeľne označené nálepkou – Fair play taxi.

Bratislavská mestská polícia pripravila v spolupráci so štátnou políciou bezpečnostné opatrenia. Vyšší počet policajtov bude v okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu, fanzóny na Trnavskom mýte, v miestach ubytovania účastníkov podujatia a ubytovaných fanúšikov po celej Bratislave. Viac policajtov sa bude pohybovať aj v centre mesta, na vlakových staniciach či na záchytných parkoviskách. Tak ako na štadióne, aj na vstupe do fanzóny čakajú fanúšikov bezpečnostné kontroly a osobné prehliadky. Návštevníci budú musieť prejsť bezpečnostným rámom.

Bratislava deklaruje, že bude dbať aj na čistotu. „Strojné zametanie Starého Mesta, Ružinova a časti Nového Mesta v okolí zimného štadióna je nastavené vo frekvencii päťkrát týždenne. Čistenie námestí v centre mesta, kde predpokladáme najväčší pohyb návštevníkov, je zabezpečené dvakrát denne. Odpadkové koše sa budú na námestiach v Starom Meste vyberať trikrát denne, ostatné raz za deň. Nových päť košov sme umiestnili aj v okolí štadióna, ktoré sa budú vyberať tiež raz denne,“ spresnilo mesto.

V prípade potreby zabezpečí aj mimoriadne zametania a na prípadné lokálne znečistenia bude reagovať havarijnou čatou. „Kontrolu čistoty budeme denne monitorovať,“ deklaruje samospráva.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech