Bratislava chce medzi 122 kultúrnych projektov prerozdeliť 300.000 eur

Mesto Bratislava chce prostredníctvom grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis podporiť 122 projektov v celkovej výške 300.000 eur. Vo štvrtok (30. 5.) po zasadnutí mestského zastupiteľstva by mali byť známe definitívne výsledky, akou sumou a ktoré projekty budú podporené v roku 2019. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Do výzvy, ktorá bola vyhlásená v októbri 2018, s uzávierkou podávania žiadostí do konca roka 2018, bolo prihlásených 267 projektov. Z nich formálne kritériá splnilo 220 projektov. „Tie posúdila odborná hodnotiaca komisia, ktorá svoje odporúčanie posunula grantovej komisii programu. Tá navrhla na podporu 122 projektov v celkovej sume 300.000 eur,“ spresnil hovorca. O podpore projektov, ktorým bola navrhnutá dotácia do sumy 3320 eur, rozhoduje bratislavský primátor Matúš Vallo. O podpore projektov nad túto sumu bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Medzi projektmi navrhnutými na podporu sa nachádzajú všetky umelecké žánre. „Z typov podujatí dominujú mestské festivaly, hudobné koncerty, divadelné predstavenia či výstavy,“ podotkol Bubla.

Novinkou pre tento rok je snaha komisie podporiť najkvalitnejšie projekty sumou potrebnou na realizáciu projektu. Štatút grantového programu, prijatý koncom roka 2017, umožňuje získať jednému žiadateľovi v kalendárnom roku 10.000 eur, pričom podporené môžu byť až tri projekty jedného žiadateľa. Napriek tomu bola v roku 2018 priemerná suma dotácie udelená pre jeden projekt 1000 eur. V návrhu na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci grantového programu pre rok 2019 sa táto suma zvýšila na 2500 eur, pričom 25 projektov má po prvý raz navrhnutú dotáciu nad 3320 eur.

„V priemere bolo navrhnutých v tomto roku pre jednu žiadosť 56 percent zo žiadanej sumy (pre porovnanie, v minulom roku to bolo 20 percent). Stále to však nie je ideálne. Aj tento rok dopyt po podpore kultúry prevyšoval alokáciu v programe skoro štvornásobne, a to aj napriek tomu, že mesto v priebehu roka zvýšilo alokáciu v grantovom programe z 200.000 eur na 300.000 eur,“ uviedol Bubla.

Pre tento rok mesto ďalšie výzvy v programe neplánuje. Existujúci grantový program potrebuje podľa bratislavskej samosprávy prejsť výraznou reformou celého mechanizmu, ktorá bude potrebovať istý čas a naplno by sa mala prejaviť v nových podmienkach od roku 2020.

„Zámerom mesta v oblasti kultúry je vytvorenie moderného a efektívneho grantového systému pre podporu kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý bude svojou štruktúrou a vyčlenenými zdrojmi reflektovať význam tejto oblasti pre rozvoj mesta,“ vysvetlil hovorca. Zmeniť by sa tiež mal systém výberu odborných hodnotiteľov.

Bratislava prostredníctvom grantového programu Ars Bratislavensis podporuje umelecké a kultúrne aktivity v Bratislave a aktivity propagujúce Bratislavu na Slovensku a v zahraničí.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech