Bratislava rozšíri kapacity ubytovní, pracuje tiež na mestských bytoch

Bratislavský magistrát chce riešiť dlhodobý problém s nedostatkom ubytovania pre tisícky ľudí. Ťažkosti nájsť si ubytovanie nezažívajú len ľudia z ohrozených skupín, ale aj tí, ktorí čakajú na vybavenie žiadosti o nájomné bývanie. Mesto sa chce v najbližších mesiacoch sústrediť na realizáciu niekoľkých opatrení. Jedným z nich je aj pilotný projekt, prostredníctvom ktorého bude rekonštruovať prvých desať bytov.

Hlavné mesto stále nedokáže poskytnúť ubytovanie tisíckam ľudí. Ide nielen o ľudí z ohrozených skupín, ktorí nachádzajú útočisko v mestských ubytovniach, ale aj o tých, ktorí čakajú na vybavenie žiadostí o nájomné bývanie. Vyplýva to z analýzy nedostupnosti bývania v Bratislave a identifikácie najvypuklejších problémov v tejto oblasti.
Magistrát v tejto súvislosti upozorňuje najmä na to, že mestským ubytovniam nebola dlhé roky venovaná dostatočná pozornosť a podmienky ubytovania v nich nezodpovedajú štandardom. Hlavné mesto je v súčasnosti zriaďovateľom dvoch účelových zariadení poskytujúcich prechodné ubytovanie, a to ubytovne Fortuna v Dúbravke a ubytovne Kopčany v Petržalke. Problémom sú nielen chýbajúce kapacity, ale aj nevyhovujúci stav tých existujúcich.
„Tento stav považujeme za neprípustný. Aj v spolupráci s naším odborným tímom robíme na rýchlych opatreniach, ktoré povedú k základným zlepšeniam v kvalite života ubytovaných obyvateľov. Tieto kroky musia byť realizované v najbližších mesiacoch,“ priblížil hovorca mesta Peter Bubla. Pôjde pritom nielen o stavebné úpravy, ale aj o personálne posilnenie ubytovní o zamestnancov pre sociálne poradenstvo.
Mesto zároveň pracuje na jednom z pilotných projektov, a to na príprave rekonštrukcie prvých zhruba desiatich mestských bytov. Do projektu chce prizvať aj mimovládne organizácie, ktorých úlohou má byť sociálna podpora nájomníkov. V súčasnosti sú tieto byty neobývateľné, na jar budúceho roka by však už mohli slúžiť najohrozenejším skupinám obyvateľov. „Zároveň ešte v tomto roku chceme pripraviť minimálne dva krízové byty, ktoré budú obývateľné do „hodiny“ od krízy obyvateľa, resp. obyvateľov. Napríklad požiaru alebo životnej udalosti,“ poznamenal Bubla.
Téma mestských ubytovní a dostupného mestského bývania si podľa hovorcu vyžaduje taktiež dlhodobé riešenia. Poukazuje na to, že v rámci okolitých hlavných miest má Bratislava najmenej rozvinutý koncept nájomného bývania. „Zatiaľ čo v susednej Viedni spadá do kategórie mestského nájomného bývania až 60 percent z celkového počtu bytov, v Bratislave je to len 0,2 percenta bytov,“ podotkol Bubla s tým, že magistrát sa už zaoberá identifikáciu možností pre zriadenie nových nájomných bytov mesta. Prvé desiatky bytov by mohli pribudnúť už počas najbližšieho roka, ďalšie stovky do konca aktuálneho funkčného obdobia.

 

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech