Bratislavčania môže opäť posielať podnety na zlepšenie života v meste 

Bratislavčania môžu opäť posielať magistrátu svoje nápady na zlepšenie služieb alebo verejného priestoru v hlavnom meste. Samospráva totiž spúšťa „Burzu nápadov“ k občianskemu rozpočtu 2020. Verejnosť môže posielať svoje podnety do 31. augusta. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Mesto Bratislava aj tento rok vyčlenilo vo svojom rozpočte 50.000 eur na realizáciu projektov z občianskeho rozpočtu, ktorý Bratislavčanom umožňuje rozhodovať o využití časti financií mesta. Do konca augusta môžu posielať magistrátu svoje návrhy v piatich kategóriách – doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a sociálne veci.

„Nápady a podnety do Burzy nápadov k občianskemu rozpočtu 2020 môžu Bratislavčania posielať elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne do podateľne magistrátu –  na pracovisku Služby občanom v budove magistrátu hlavného mesta,“ spresnil Bubla.

Samospráva následne posúdi všetky doručené nápady a tie, ktoré splnia podmienky občianskeho rozpočtu a budú realizovateľné, zaradí do verejného prerokovania. O konkrétnych projektoch rozhodne verejnosť pomocou formulára, ktorý bude na webe hlavného mesta. „Mesto posúdi nápady, ktoré je možné zrealizovať v rámci jeho kompetencií a vyčlenenej finančnej čiastky z mestského rozpočtu,“ podotkol Bubla.

Najviac projektov každoročne chodí v oblasti dopravy a životného prostredia. Minulý rok prišlo do burzy nápadov spolu 25 návrhov projektov. Medzi úspešnými napríklad riešenie problému ferálnych mačiek, realizácia novej pitnej fontány v parku na Svoradovej, výsadba nových stromov, vybudovanie retenčnej nádrže na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie na zalievanie zelene, či vybudovanie bezbariérových priechodov pre chodcov a zjednodušenie pešieho pohybu.

Hlavné mesto ponúka občanom možnosť spolurozhodovania o rozpočte mesta formou občianskeho rozpočtu už od roku 2011. Od budúceho roka by mal občiansky rozpočet fungovať podľa nových pravidiel, ktoré samospráva plánuje predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech