Bratislavský Autosalón sa nesie v znamení elektromobility

Komplexné informácie o elektromobilite, praktické odpovede týkajúce sa používania tohto druhu automobilov, najstarší elektromobil na Slovensku, ale aj súčasné moderné elektromobily nájdu záujemcovia v expozícii ELEKTROMOBILITA & SLOVENSKO — DOBRÝ NÁPAD v rámci 29. ročníka medzinárodného veľtrhu automobilov Autosalon v Bratislave. Informuje TASR.

Expozíciu pripravilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Expozícia je súčasťou informačnej kampane k tomuto druhu mobility. Cieľom rezortu hospodárstva je budovanie povedomia o nových druhoch mobility, búranie mýtov a prezentácia elektromobility ako modernej ekologickej dopravy.

Počas šiestich dní je pripravený sprievodný program, ktorého súčasťou budú panelové diskusie a prednášky, ktoré ponúknu komplexný pohľad na elektromobilitu. Zamerané budú nielen na súčasnosť elektromobility, ale aj jej budúcnosť, infraštruktúru, zdieľanú elektromobilitu, či na vývoj elektrovozidiel a batérií. Program je určený širokej aj odbornej verejnosti, firmám a samosprávam.

Ministerstvo hospodárstva SR odprezentuje Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, ktorý v marci schválila vláda. Obsahuje 15 konkrétnych krokov, ktoré by mali v priebehu dvoch rokov prispieť k rozvoju tohto druhu dopravy na Slovensku.

„Slovensko je automobilová veľmoc, elektromobilita je trendom v tomto odvetví, a ak chceme zostať medzi lídrami, musíme podporiť toto nové smerovanie,“ zdôrazňuje v súvislosti s rozvojom elektromobility štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz. Za kľúčové považuje pripravované spustenie dotácií na nákup elektrických vozidiel, ako aj vyhlásenie výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry určenú pre obce a samosprávy.

Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič vyzdvihol skutočnosť, že agentúra vytvorila v súčinnosti s MH SR atraktívny interaktívny priestor, ktorý plnohodnotne odprezentuje elektromobilitu ako myšlienku a technológiu. „Nová mobilita je všadeprítomná téma. Rezonuje aj v oblasti potenciálnych investícií pre Slovensko, priemyslu, logistiky, zdieľaných služieb, projektov, inovácií, výskumno-vývojovej činnosti slovenských firiem a univerzít. Práve budovanie povedomia a komunikovanie širokého záberu elektromobility pre bežný život rôznych cieľových skupín je dobrá cesta, ako môže Slovensko profitovať z tohto celosvetového trendu,“ zdôraznil Šimončič.

Počas utorka sa uskutoční aj Česko-slovenské stretnutie k čistej mobilite zástupcov rezortov hospodárstva, priemyslu a obchodu, životného prostredia a dopravy oboch krajín. Ide o bilaterálnu platformu, ktorá slúži najmä na výmenu informácií a skúseností pri tvorbe politík na podporu a rozvoj alternatívnych palív v doprave.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech