BSK prerozdelí tento rok v rámci územných dotácií viac ako 383.800 eur

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prerozdelí tento rok v rámci územných dotácií viac ako 383.800 eur. V najbližších dňoch by mal preto spustiť výzvu na predkladanie žiadostí. Jednotlivé žiadosti bude kraj prijímať do konca augusta. Projekty podporené z tejto dotačnej schémy musia byť zrealizované v tomto kalendárnom roku. Rozhodli o tom v piatok poslanci BSK.

O dotáciu môže požiadať obec, mesto alebo mestská časť na území Bratislavského kraja. Oprávneným žiadateľom je tiež organizácia zriadená obcou, mestom či mestskou časťou, napríklad rozpočtová či príspevková organizácia. Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 8000 eur. Zároveň maximálna výška poskytnutých dotácií pre jedného žiadateľa zo všetkých dotačných schém BSK nesmie prekročiť 20.000 eur v jednom rozpočtovom roku. Dotácie nie sú určené organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Územná dotácia je zameraná predovšetkým na podporu budovania a rozvoja verejnej infraštruktúry, napríklad športovej, voľnočasovej, kultúrnej či školskej. Týka sa tiež rekonštrukcie a revitalizácie verejných priestranstiev, s výnimkou komunikácií a chodníkov. Z dotácie môže byť financované aj budovanie, obnova, zatraktívnenie turistickej infraštruktúry, ako napríklad náučné chodníky, vyhliadkové veže či infotabule.

Žiadosti sa podávajú elektronicky, cez webovú stránku BSK, kde sa žiadateľ registruje a vypĺňa elektronický formulár. Následne však vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť s povinnými prílohami musí doručiť do podateľne Úradu BSK. Urobiť tak môže osobne alebo poštou. V rámci výzvy nie je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa, avšak predkladaný projekt nemôže byť spolufinancovaný z iných prostriedkov rozpočtu ani iných dotačných schém BSK.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech