Cyklisti majú v MHD dvere otvorené, DPB im však pripomína pravidlá

Cyklisti môžu prepravovať svoje bicykle vo všetkých dopravných prostriedkoch bratislavskej MHD. Musia však dodržiavať isté pravidlá. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB).

Vo vozidlách MHD je možná preprava bicyklov v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 13.00 h a v čase od 18.00 do 06.00 h. Počas sobôt, nedieľ a sviatkov je bez časového obmedzenia. „Cestujúci sa môžu s bicyklom prepravovať na linkách MHD, avšak vždy s vedomím vodiča. Požiadavku na nástup dáva cestujúci vodičovi ústne alebo zdvihnutím ruky a ten zas súhlas s nástupom prejaví buď posunkom alebo ústne,“ pripomína DPB. Vodič môže prepravu bicykla odmietnuť, a to v prípade, ak to prevádzkové podmienky vo vozidle neumožňujú.

Prednosť pred bicyklom má vo vozidlách MHD cestujúci na invalidnom vozíku a tiež cestujúci s detským kočíkom, a to bez ohľadu na to, v akom poradí sa na zastávku dostavili. „Nakladať alebo vykladať svoj bicykel môže cestujúci len dverami, ktoré sú na to určené, označené príslušným piktogramom a vo vozidle môže bicykel prepravovať iba na mieste určenom na jeho prepravu,“ uviedol dopravný podnik.

Zároveň upozorňuje, že dieťa do dovŕšenia desiatich rokov môže prepravovať bicykel len v sprievode dospelej osoby. „Jeden cestujúci tak môže prepravovať jeden bicykel alebo kolobežku, pričom vo vozidle sa môžu súčasne prepravovať najviac dva bicykle, avšak v spriahnutej súprave električiek je preprava bicykla povolená len v prvom vozni,“ vysvetlil DPB. Cyklisti musia brať pri nastupovaní či vystupovaní ohľad na ostatných cestujúcich a dbať na zvýšenú pozornosť, aby tak predišli prípadným škodám. „Zároveň sa všetci cestujúci musia počas prepravy zdržiavať v blízkosti svojho bicykla, aby mali nad ním kontrolu počas celej doby prepravy,“ radí DPB. Pre bicykel platí dovozný cestovný lístok.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech