Ďalší francúzsky miliardár prispeje na opravu Notre-Dame