Kompaktné zariadenie slovenských študentov môže výrazne uľahčiť poskytovanie lekárskej starostlivosti

  • Prí­stroj vo veľ­kostí smart­fónu, ktorý do­káže na­hra­diť via­cero zdra­vot­níc­kych po­mô­cok na­raz a ne­sie ná­zov S-Case.
  • Prí­stroj vo veľ­kostí smart­fónu, ktorý do­káže na­hra­diť via­cero zdra­vot­níc­kych po­mô­cok na­raz a ne­sie ná­zov S-Case.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech