Košice čelia exekúcii

Parkovacia firma EEI a mesto Košice majú spolu už dlhoročný spor. Ako inforomoval TASR, ten vyústil až do exekučného konania. Okrem toho, že Košice musia zaplatia súdne trovy, nemôžu ani manipulovať so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Prevádzka verejných platených parkovísk musí tiež prebiehať v súčinnosti so spoločnosťou EEI.

Zmluva bola uzatvorená v roku 2012 a výrazne ovplyvňuje fungovanie parkovacieho systému v meste, ktoré nad nimi takmer stratilo kontrolu. „V súlade s exekučným poriadkom podáme návrh na zastavenie exekúcie. Podľa nášho názoru je exekúcia nevykonateľná so zreteľom na platné a účinné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 157 o platenom parkovaní. Ide o rovnakú situáciu ako v januári, keď spoločnosť EEI využila, respektíve skôr zneužila voči mestu Košice rovnaký právny prostriedok. Veríme, že exekučný súd v konečnom dôsledku rozhodne rovnako ako v prvom prípade a exekúciu zastaví,“ uvádza magistrát vo svojom stanovisku.

Podľa magistrátu firma zneužíva súdny systém a zneisťuje verejnosť, nerešpektuje platné a účinné VZN. Obe strany sa už obrátili na súd. Mesto prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém na základe prijatého VZN, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech