Košice chcú vybudovať množstvo nových cyklotrás

Mesto má zámer investovať v blízkej budúcnosti do výstavby cyklochodníkov v Košiciach tak, aby spojili sieť existujúcich cyklotrás a vytvorili súvislé trasy pre cyklistov v meste a v mestských častiach s napojením na cyklotrasy v okolí mesta (EUROVELO 11, resp. v Mestských lesoch). Mesto Košice plánuje v rámci doplnkovej cyklistickej infraštruktúry aj osadenie štyroch nových prístreškov na parkovanie bicyklov a na 90 miestach v meste nových cyklostojanov. Obrázok cykloprístrešku je ilustračný, nezobrazuje podobu budúcich prístreškov.

Aké cyklochodníky sa v najbližšom období plánujú v Košiciach? Cyklochodník Čermeľ -Cyklochodník Ladožská – Rovníková – Golianova – Prepojenie cyklotrás na Námestí Osloboditeľov. Informovalo mesto Košice.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech