Košice spúšťajú prevádzku vlastných parkovacích automatov

Mesto Košice od pondelka (6. 5.) spúšťa prevádzku vlastných parkovacích automatov. Košičania a návštevníci tak budú môcť opäť využívať pri platbe za parkovanie aj hotovosť. Dosiaľ bolo možné uhrádzať parkovné len elektronicky prostredníctvom SMS správ, webstránky parking.kosice.sk alebo QR kódov. Informuje o tom TASR.

Predchádzajúci prevádzkovateľ parkovania – spoločnosť EEI – v polovici marca odstavil v meste všetky svoje parkovacie automaty a prelepil ich čiernou páskou.

Mestom sprevádzkované parkovacie automaty sú ešte z roku 2008, ktoré boli používané ešte pred príchodom EEI. Tie bolo treba repasovať, vymeniť u nich poškodené diely, natrieť a osadiť do zeme. „Momentálne funguje 26 pôvodných parkomatov, v nasledujúcich dňoch k nim pribudne ďalších 19 kusov. Jednotková cena za sfunkčnenie a osadenie automatu nepresiahla 700 eur. Je to len necelých desať percent zo sumy, koľko by stála kúpa nového parkovacieho automatu. Navyše až desať parkomatov využíva solárne panely. Budú tak môcť fungovať bez vlastného pripojenia na zdroj elektrického prúdu,“ informoval v nedeľu magistrát.

Parkomaty nevydávajú peniaze, preto je potrebné pripraviť si presnú sumu podľa toho, na aký dlhý čas vodič parkuje. Minimálna cena za každých začatých 30 minút sa bude pohybovať od 25 centov v tarifných pásmach 3 a 4. V tarifnom pásme 2 sa za parkovné bude platiť minimálne 50 centov a v tarifnom pásme 1 to bude 75 centov.

„Teraz sme urobili ďalší krok pre všetkých tých, ktorým z rôznych dôvodov nevyhovovalo platenie parkovného prostredníctvom SMS správ, webstránky parking.kosice.sk alebo cez QR kódy. Nehovorím, že je to vzhľadom na ich vek úplne ideálne riešenie, ale nie sme jediní v Európe, kto využíva takýto druh parkomatov. Stále budeme hľadať novšie riešenie, nesmie byť však pre mesto finančne príliš náročné,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček. Konštatoval, že ide o súčasť plnenia predvolebných sľubov, aby peniaze za parkovanie išli do pokladnice mesta a nie súkromníkovi, a aby následne boli investované do novej dopravnej infraštruktúry a opráv ciest.

Pre opätovné spustenie parkomatov sa na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva muselo pristúpiť k zmene Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice o dočasnom parkovaní. Nové ustanovenie umožňuje akceptovať platbu za parkovné aj na vydaný lístok z parkomatu, ktorý neobsahuje evidenčné čísla vozidla. Parkovacie lístky totiž týmito údajmi nedisponujú.

V súčasnosti sú v uliciach tak dva druhy parkovacích automatoch. Pôvodné nefunkčné od predchádzajúceho prevádzkovateľa a repasované patriace mestu. Novoištalované majú z prednej strany modro-žltú farbu a motoristi ich rozlíšia aj podľa toho, že na nich sú dočasne osadené modré vlajočky s písmenom P. Zoznam miest, kde sú inštalované, je na webstránke mesta.

Vedenie mesta v piatok (3. 5.) zaslalo spoločnosti EEI list, aby v čo najkratšom možnom termíne odstránila svoje nefunkčné parkomaty. V prípade dohody s EEI je podľa Polačeka možné aj ich prevzatie mestom. „Čakáme, ako sa EEI vyjadrí k memorandu, ktoré je na stole a ktoré nám otvára ďalšie spôsoby komunikácie,“ povedal k aktuálnemu stavu sporu mesta so súkromnou spoločnosťou o prevádzkovanie parkovacích miest.

Mesto Košice sa podľa vlani prijatého VZN stalo od 1. januára 2019 namiesto spoločnosti EEI výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. EEI naopak argumentuje nájomnou zmluvou s mestom z roku 2012 uzatvorenou do roku 2022.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech