Mesto Bratislava podpísalo 4-ročnú zmluvu na letnú aj zimnú údržbu ciest

Mesto Bratislava podpísalo rámcovú zmluvu na letnú a zimnú údržbu komunikácií, dopravnej zelene a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta s firmou A.I.I. Technické služby do júla 2023 za 49 miliónov EUR s DPH.

Zmluvu podpísal primátor Matúš Vallo. Ide o výsledok tendra, ktorý bol spustený vo februári 2018, počas funkčného obdobia primátora Iva Nesrovnala, a prihlásila sa doň len jedna firma. A.I.I. Technické služby sú jedným zo spoločníkov firmy A.R.K. technické služby, ktorá od roku 2010 do konca októbra 2018 zabezpečovala zimnú a letnú údržbu komunikácií v Bratislave.

Vo februári nové vedenie Bratislavy na čele s primátorom Vallom informovalo, že vyhlásilo súťaž na zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií v meste na roky 2019 až 2022 v hodnote 49,5 milióna eur s DPH. Magistrát tvrdil, že obstaráva prostredníctvom inovatívneho dynamického nákupného systému. Má ísť o pružnejší nástroj, ktorý umožňuje získať väčší rozsah ponúk a zároveň zrýchliť zadávanie zákaziek podľa aktuálnych potrieb. Hlavné mesto však malo v tom čase stále neuzavretý tender na údržbu komunikácií, ktorý spustilo ešte bývalé vedenie samosprávy.
Koncom júna zverejnilo napokon mesto vo vestníku ÚVO odôvodnenie, prečo súťaž nezruší, hoci sa do nej prihlásila len jedna firma. Ako tvrdí, poskytlo dostatočne dlhý čas na predkladanie ponúk, situácia s predložením len jednej ponuky sa mohla opakovať a poukazuje tiež na absolútnu nevyhnutnosť zabezpečenia tejto služby v meste. (tasr)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech