Mesto chce znižovať tvorbu odpadu a viac separovať ten existujúci

Mesto Komárno sa zapojilo do kampane s názvom 480, ktorá poukazuje na to, že jeden človek vyprodukuje za rok 480 kilogramov odpadu. Cieľom kampane je znížiť produkciu odpadu a zároveň zvýšiť jeho recykláciu. (TASR)

Ako informovala radnica, mesto v súčasnosti produkuje 16.000 ton odpadu, ktorý by podľa odborníkov mohol byť znížený o 80 až 90 percent. „Triedený odpad okrem toho možno recyklovať a jeho odvoz je menej nákladný. V tomto roku príslušné ministerstvo dalo zaplatiť obciam a mestám osobitný poplatok na základe množstva ich neseparovaného odpadu, ktorý bude v tomto roku Komárno stáť 84.000 eur a budúci rok môže prekročiť až 150.000 eur,“ povedal o dôvodoch, pre ktoré sa mesto zapojilo do kampane, primátor Béla Keszegh.

Ako pripomenul, nové poplatky za odvoz odpadu sa pripočítajú k už existujúcim nákladom na likvidáciu komunálneho odpadu, ktoré v prípade Komárna presahujú jeden milión eur. „Naše mesto by mohlo byť krajšie, modernejšie a čistejšie, a úspory vzniknuté zbieraním odpadu a znížením produkcie odpadu by sa mohli využiť na užitočnejšie, zmysluplnejšie účely,“ skonštatoval primátor.

Podľa jeho slov už mesto zrealizovalo viaceré kroky, vďaka ktorým by sa mala produkcia odpadu postupne znižovať. „Z mestského úradu boli odstránené všetky plasty, na festivaloch boli uzatvorené zmluvy, ktoré zaväzujú poskytovateľov služieb k používaniu kompostovateľných nástrojov. Mesto vyčlenilo 160.000 eur z rozpočtu na rekonštrukciu mestských kontajnerových staníc a na obnovu kontajnerov. Okrem toho vyčlenilo z rozpočtu 2000 eur pre základné školy na zabezpečenie triedenia odpadu, prispieva tiež na vybudovanie ich komunitných záhrad. Popritom sa pripravujeme na výstavbu mestskej kompostovej stanice v Hadovciach v hodnote 1,4 milióna eur,“ doplnil Keszegh.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech