Ministerstvo vlani podporilo 1385 nájomných bytov, 76 % mladých žije u rodičov

V roku 2018 podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby výstavbu 1385 nájomných bytov na Slovensku. Celková výška predstavovala 26.344.360 eur. V marci Združenie miest a obcí Slovenska oslovilo 412 starostov a primátorov z rôznych regiónov a jednotlivých veľkostných kategórií obcí. Združenie zisťovalo, v čom vidia starostovia a primátori prínos nájomného bývania pre obce.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v roku 2018 podporilo výstavbu 1385 nájomných bytov na Slovensku dotáciami v celkovej výške 26.344.360 eur. Uvádza to v prehľade na svojej internetovej stránke. Najviac, 306, bytov bolo podporených v Prešovskom kraji. V Bratislavskom kraji ministerstvo neposkytlo dotáciu na výstavbu žiadnych nájomných bytov.

„Na Slovensku býva 76 percent mladých ľudí u svojich rodičov,“ priblížil hovorca Združenia miesta obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. ZMOS momentálne, v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, pracuje na analytickej štúdii, ktorá má jasne definovať východiská a navrhnúť odstránenie prekážok, ktoré spôsobujú výrazný nedostatok nájomného bývania. „Využijeme nielen dáta a poznatky z historického vývoja, ale aj nové trendy, skúseností a prínos samospráv, ktoré sa výrazne orientujú na výstavbu nájomných bytov a dokazujú, že pre samosprávu to prináša mnohé benefity,“ povedal Kaliňák. Problém je podľa neho aj v túžbe ľudí po osobnom vlastníctve, zakorenenej na Slovensku od začiatku 90. rokov. „Obmedzili sme napríklad ekonomickú mobilitu a vzdialili sa tomu, čo je dostupné nájomné bývanie,“ tvrdí.

Verejné nájomné byty najčastejšie spravujú priamo samosprávy, alebo nimi zriadené organizácie na tento účel. V marci ZMOS oslovilo 412 starostov a primátorov z rôznych regiónov a jednotlivých veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladom na ďalšiu prácu v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

Združenie okrem iného zisťovalo, v čom vidia starostovia a primátori prínos nájomného bývania pre obce. Podľa 31,5 percenta respondentov medzi významné pozitíva patrí zvyšovanie počtu obyvateľov obce a 30,3 percenta ich vidí v ponuke cenovo dostupného bývania zraniteľným, ohrozený skupinám. Zvyšovanie ekonomickej spotreby v samospráve z dôvodu prísunu obyvateľov uviedlo ako prínos nájomného bývania 19,3 percenta respondentov. Prínos z hľadiska podpory ekonomickej mobility, teda pohodlnejšieho presunu ľudí za prácou, je podľa 12,3 percenta opýtaných. Iný prínos uviedlo 1,2 percenta a nevedelo sa vyjadriť 5,5 percenta starostov a primátorov zaradených do prieskumu.

Najviac (25,9 percenta) respondentov považuje za riziko nájomného bývania príchod obyvateľov, ktorí nemusia mať pozitívny vzťah k samospráve. Príchod obyvateľov s prechodným pobytom, ktorých príjmy z trvalého pobytu patria inej samospráve, uviedlo ako riziko 22,7 percenta opýtaných. Obavy z investície do výstavby nájomných bytov, o ktoré nemusia mať ľudia záujem, vyjadrilo 19,8 percenta starostov a primátorov v prieskume. Celkovo 22,3 percenta opýtaných si myslí, že by investovali do bytov, ktoré si vzhľadom na výšku nájmu záujemcovia nebudú môcť dovoliť. Iné riziko výstavby nájomných bytov uviedlo 3,5 percenta respondentov a 5,8 percenta sa k tejto otázke nedokázalo vyjadriť.

 

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech