Ministri dopravy podpísali deklaráciu o výstavbe vysokorýchlostnej železnice, ktorá spojí hlavné mestá V4

Krajiny V4 k sebe budú mať ešte bližšie ako doteraz. Dnešné stretnutie ministrov dopravy členských krajín V4 v Bratislave sa konalo, aby rokovali o dopravných stavbách v novom programovom období EÚ, ale aj o skúsenostiach s cezhraničný vymáhaním pokút za používanie diaľnic. Informovalo o tom TASR.

Vysokorýchlostná železnica

Výsledkom dnešného zasadnutia bolo podpísanie spoločnej deklarácie, ktorá je významným a dôležitým bodom pri rokovaniach o budúcej výstavbe vysokorýchlostnej železničnej trate, informovalo o tom TASR. Táto deklarácia by mala podľa plánov spojiť hlavné mesta Vyšehradskej štvorky Budapešť, Bratislavu, Prahu a Varšavu. Na rokovaniach sa dnes zúčastnili Vladimír Kremlík ako minister dopravy za ČR, štátny tajomník Maďarska pre kohéznu politiku Ministerstva inovácií a technológií Tamás Schanda a Andrzej Adamczyk, minister infraštruktúry za Poľsko.

„Som veľmi rád, že sme dnes našli spoločnú reč pri dôležitých otázkach ako je budúci rozvoj dopravnej infraštruktúry, výstavby vysokorýchlostnej železničnej trate alebo cezhraničnom vymáhaní pokút, čo je pre Slovensko veľmi dôležité,“ povedal slovenský minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

Fakt, že došlo k podpisu tejto deklarácie je len potvrdením reálneho zámeru vybudovať vysokorýchlostnú koľajovú sieť v regióne. Deklarácia bude odovzdaná aj Európskej komisií predovšetkým preto, aby bolo možné zabezpečiť spolufinancovanie železničnej siete zo strany EÚ, bez ktorého nebude možné túto trať vybudovať. V súčasnosti sa pripravuje štúdia uskutočniteľnosti výstavby tejto železničnej trate.

Ide o trasu s rýchlosťou okolo 300 kilometrov za hodinu a na ňu sa musí vybudovať rýchlostná dráha. Ide o úplne novú trať,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že o odborných otázkach bude rokovať spoločná komisia. Podľa Érseka by nová trať mohla konkurovať dokonca aj leteckej doprave, a to najmä vďaka jednému veľkému rozdielu, a síce že na rozdiel od letísk, ktoré sú zväčša mimo miest, sú železničné zastávky v centre miest.

Zatiaľ ale stále nie je známy časový rámec realizácie výstavby, ktorý nechcel spresniť ani minister dopravy Érsek, pretože doposiaľ nebolo dohodnuté technické riešenie projektu.

Kľúčom k úspešnej realizácií tohto ambiciózneho projektu by mali byť štrukturálne a investičné fondy EÚ na nové programové obdobie 2021 – 2028, ktorých dôležitosť potvrdil nový český minister dopravy Vladimír Kremlík ako aj štátny tajomník pre kohéznu politiku Ministerstva inovácií a technológií Maďarska Tamás Schanda, keď povedal, že „nemôžeme pripustiť, aby fondy boli krátené. Pre hospodársky sektor a jeho rozvoj je potrebný práve rozvoj infraštruktúry. Je mimoriadne dôležité, aby úspešné hospodárske nástroje EÚ ako kohézna politika pokračovali aj naďalej.“

Cezhraničné vymáhanie nezaplatených diaľničných poplatkov

Ministri sa na dnešnom zasadnutí dotkli aj témy spolupráce pri cezhraničnom vymáhaní neuhradených cestných poplatkov od zahraničných vodičov a následnom vymieňaní si skúsenosti. Práve slovenský minister dopravy Árpád Érsek inicioval zmeny, ktoré umožnia legálne vymáhanie cezhraničných pokút medzi štátmi EÚ a stále sa zasadzuje o ich čo najrýchlejšie uvedenie do praxe.

„Cezhraničné vymáhanie je stále aktuálnou otázkou nielen v krajinách V4, ale aj v ostatných krajinách EÚ s elektronickým systémom spoplatňovania cestnej infraštruktúry. Smernica EETS, ktorá umožní cezhraničné vymáhanie je už schválená. Transpozičná doba uplynie v októbri 2021. Keďže je táto problematika pre krajiny V4 aktuálnou, ministri V4 sa stále pokúšajú nájsť spoločný spôsob urýchlenia riešenia vymáhania týchto pokút od zahraničných prevádzkovateľov vozidiel,“ povedal Érsek.

zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech