Mladí vedci cestovali za žiakmi po celom Slovensku

Slovenská akadémia vied (SAV) ukončila pre tento školský rok projekt Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska. Už druhý rok cestovali mladí vedci do regiónov, aby žiakom oživili vyučovanie, ale najmä priblížili vedu a prácu vedcov. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

V tomto školskom roku odučili mladí vedci a vedkyne takmer 50 hodín v základných a stredných školách. Posledné roadshow v tomto školskom roku sa uskutočnili v Púchove, Považskej Bystrici a Bytči.

„Prednášal som o československom odboji počas druhej svetovej vojny v zahraničí. Vysvetľoval som, prečo príslušníci československej armády odišli do zahraničia a čo vlastne chcel československý odboj dosiahnuť. V závere sme hovorili o tom, čo sa dialo po nástupe komunistickej diktatúry,“ povedal Martin Posch z Historického ústavu SAV.

Konšpiračným teóriám, hoaxom a najmä mediálnej gramotnosti, ktorá s tým úzko súvisí, sa vo svojom výskume venuje Kristína Blažeková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Žiakom zdôrazňovala, že vždy musia kriticky vyhodnocovať zdroj informácií.

„Hovorila som im o pozitívach internetu, ale najmä o negatívach, s ktorými je možné stretnúť sa v online prostredí. Predstavila som im niektoré z najnovších výskumov v tejto oblasti, ktoré mapujú mediálne správanie ich vekovej kategórie a zaoberajú sa tým, akým spôsobom sa fake news v online prostredí šíria,“ povedala psychologička.

Na hodinách biológie sa žiaci dozvedeli viac o procesoch reprodukcie v poľnohospodárstve. S témou prišla Denisa Lipcseyová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

Projekt Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska by mal pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku. Obohatia ho prednášky, ktoré budú v regiónoch určené aj pre širokú verejnosť.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech