Na Slovensku sa recykluje viac komunálneho odpadu

Miera recyklácie na Slovensku medziročne stúpla o 7 % a skládkovanie klesá. Informuje o tom SITA.

Ministerstvo životného prostredia SR zaviedlo v roku 2019 viacero pozitívnych opatrení v rámci zvyšovania recyklácie a preto predpokladá, že rok 2019 bude ešte úspešnejší. Medzi novinky patrí protiskládkový balíček, ktorý zvýšil poplatky za skládkovanie a rovnako vstúpil do platnosti  Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025.

Opatrenia, ktoré ministerstvo životného prostredia (MŽP) prijíma v oblasti odpadovej politiky, už prinášajú výsledky. Miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku medziročne stúpla o sedem percent, skládkovanie klesá. Kým v roku 2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 to bolo 55 percent. „Za posledné tri roky intenzívne nastavujeme odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos s tým, že Slovensko má stále čo dobiehať.

V roku 2017 sa podarilo recyklovať asi 29 percent komunálnych odpadov, minulý rok to bolo už 36 percent. Do roku 2020 však chce Slovensko dosiahnuť mieru recyklácie až 50 percent. Odbor komunikácie MŽP pripomína, že envirorezort prijal viaceré opatrenia v oblasti odpadov. Od januára 2017 bola zavedená povinnosť pre samosprávy zabezpečiť nakladanie aj s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Zaviedli sa miliónové pokuty pre prevádzkovateľov skládok, ktorí nedodržujú pravidlá, spoplatnili sa ľahké plastové tašky, zefektívnilo sa vykazovanie vyzbieraných kovov a ďalšie opatrenia.

MŽP predpokladá, že rok 2019 bude ešte úspešnejší. V januári 2019 vstúpil do platnosti takzvaný protiskládkový balíček, ktorý zvýšil poplatky za skládkovanie tak, aby finančne zvýhodnil obce, ktoré poctivo triedia. Vo februári 2019 vstúpil do platnosti Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025. Ten okrem iného venuje pozornosť takzvanému množstvovému zberu odpadu, teda systému, keď domácnosti sú priamo finančne zvýhodňované za to, že triedia. V parlamente je aj legislatíva zavádzajúca zálohovanie nápojových obalov či zákaz uvádzať na trh jednorazové plastové výrobky. 

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech