Peter Korbačka a Sonae Sierra vstúpili na burzu v Madride

Investor Peter Korbačka a spoločnosť Sonae Sierra dosiahli po viac ako roku spolupráce ďalší úspech. Ich spoločný podnik, spoločnosť Trivium Real Estate, SOCIMI, S.A., dostal od predstavenstva Madridskej burzy cenných papierov (MAB) zelenú na jej kótovanie. Slávnostná ceremónia vstupu na španielsky trh v segmente REIT (Real Estate Investment Trust) a symbolické zazvonenie na zvon sa uskutočnili dnes v paláci burzy cenných papierov v Madride.

Trivium Real Estate, SOCIMI, S.A., vstúpila na trh po navýšení kapitálu o 255 miliónov eur, z ktorých väčšina bola upísaná Petrom Korbačkom a Sonae Sierrou, tá je zodpovedná aj za správu majetku. Otváracia cena jednej akcie na akciovom trhu sa stanovila na 51 eur.

Spoločnosť TRIVIUM Real Estate SOCIMI, S.A., bola koncipovaná ako investičný produkt so zameraním na prenájom obchodných priestorov, ktoré vlastní jej dcérska spoločnosť Iberian Assets, kam patria nákupné centrá GranCasa (Zaragoza), Max Center (Bilbao) a Valle Real (Santander), nadobudnuté v decembri 2018. Tieto aktíva s celkovou hodnotou 488 miliónov eur a prenajímateľnou plochou (GLA) 116 437 m2, sa nachádzajú v ekonomicky najrozvinutejších  častiach Španielska.

„Spustenie tohto investičného produktu spolu so spoločnosťou Sonae Sierra je zárukou úspechu. Španielsko je jedným z najstabilnejších trhov s nehnuteľnosťami v Európe a Trivium je veľkou príležitosťou ako pokračovať v dobre nastavenej stratégii a udržaní si pozície lídra na trhu,“ povedal pri slávnostnej príležitosti v Madride Peter Korbačka.

Fernando Oliveira, generálny riaditeľ spoločnosti Sonae Sierra, zasa zdôraznil, že „spoločnosť Trivium Real Estate, SOCIMI, S.A., je výborným nástrojom na atraktívne zhodnotenie pre súčasných aj budúcich investorov.“

Stratégia spoločnosti Trivium bude spočívať v maximalizácii príjmov z prenájmu majetku, ktorý vlastní, so zameraním úsilia na poskytovanie nadštandardných služieb svojim klientom a na zlepšenie ponuky obchodných centier. S týmto úmyslom, už spoločnosť pracuje na ambicióznom pláne rekonštrukcie, s celkovou odhadovanou výškou investície 38,8 mil. eur v časovom horizonte rokov 2019-2022.

GranCasa (www.grancasa.es) – Zaragoza, má celkovú prenajímateľnú plochu (GLA) 80 000 m2, 170 ľahko dostupných, obchodných jednotiek a verejné parkovisko s kapacitou 2 500 vozidiel. V júni 2018 bola slávnostne otvorená nová zóna voľného času a supermarket, celková výška investície si vyžiadala sumu 12 miliónov eur.

Max Center (www.maxcenter.com) – Bilbao, na celkovej prenajímateľnej ploche (GLA) 59 400 m² sa rozprestiera 150 obchodných jednotiek,  v centre sa nachádza kino s 15 sálami, bowling so 16 dráhami, food court a parkovisko s kapacitou 4 250 stojísk.

Valle Real (www.centrovallereal.com) – Santander, s celkovou rozlohou (GLA) 47 586 m² prináša návštevníkom 98 obchodných jednotiek  na 2 podlažiach a verejné parkovisko s  kapacitou 2 656 vozidiel.

Zdroj: TS

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech