Pod Kalváriou v Nitre by mal vzniknúť pamätník obetiam totality a holokaustu

V lesoparku Borina pod Kalváriou v Nitre by mal vzniknúť pamätník obetiam totality a holokaustu. Tvoriť by ho mal obrovský múr s tabuľkami, na ktorých budú napísané mená všetkých obetí totality a holokaustu z celého územia bývalého Československa.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo memorandum o spolupráci medzi mestom a občianskym združením Pamätník obetiam totality a holokaustu Nitra, ktoré iniciovalo výstavbu pamätníka. „Obe strany memorandom o spolupráci deklarovali svoju spoločnú a slobodnú vôľu spolupracovať pri zabezpečení realizácie Pamätníka obetiam totality  a holokaustu v Nitre na podklade výsledkov architektonickej súťaže, overenej Slovenskou komorou architektov,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Podľa memoranda budú obidve strany spolupracovať pri príprave realizácie pamätníka formou zabezpečenia architektonickej súťaže overenej Slovenskou komorou architektov, na ktorú prispejú obe strany rovnakým dielom. V prípade, že náklady zabezpečenia architektonickej súťaže presiahnu sumu 20.000 eur, mesto Nitra poskytne na jej zabezpečenie sumu vo výške 10.000 eur, zvyšné náklady bude v plnej výške hradiť občianske združenie zo svojich vlastných finančných prostriedkov.

Mesto Nitra vyhlási a zabezpečí priebeh architektonickej súťaže a na základe výsledkov architektonickej súťaže umožní umiestnenie pamätníka obetí totality a holokaustu na vlastných pozemkoch v lokalite Kalvária – Borina. Výstavbu pamätníka zabezpečí po finančnej a realizačnej stránke v plnej miere občianske združenie. Mesto sa zaviazalo, že poskytne potrebnú súčinnosť k úspešnej realizácii pamätníka.

 

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech