Podnikanie na Slovensku prestáva byť atraktívne

Podnikanie na Slovensku prestáva byť atraktívne. Firmám prekáža najmä nepredvídateľnosť výdavkov na mzdy. Podnikať na Slovensku je totiž z roka na rok náročnejšie a menej atraktívne. Konštatovali to zástupcovia priemyselných firiem v piatok na valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzov (APZ) v Bratislave. Súčasťou zhromaždenia bola konferencia zameraná na priemysel 4.0. Informuje o tom TASR.

„Jednou z najväčších bariér v podnikaní na Slovensku je nepredvídateľnosť mzdových výdavkov. Vládu vyzývame, aby prijala opatrenia, ktoré zabezpečia stabilitu. Ide o nevyhnutný predpoklad pre zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti a celkovej udržateľnosti slovenských spoločností,“ vyhlásil prezident APZ Alexej Beljajev. Podľa neho sa podnikateľské prostredie na Slovensku postupne zhoršuje, čo sa ukazuje aj na nedostatku zahraničných investícií.

Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) mu oponoval, keďže ako zdôraznil, darí sa získavať zahraničných investorov, najmä do zaostalých regiónov. Podľa neho rezort, ako aj vláda sa systematicky zaoberajú znižovaním byrokratickej záťaže podnikateľov, o čom svedčia balíčky opatrení, ktoré sa už zaviedli, alebo postupne zavádzajú do praxe. Odmietol taktiež tvrdenie, že väčšina opatrení ide na podporu automobilového priemyslu. Ako povedal, každé opatrenie sa dotýka prakticky všetkých priemyselných odvetví.

Zamestnávatelia v priemysle sa zhodujú, že cena práce na Slovensku dosiahla svoj strop. Dúfajú, že opatrenia v sociálnej oblasti, ktoré súčasná vláda prijme pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, nebudú financované firmami.

Priemyselné zväzy považujú za podstatnú aj systémovosť prijímaných legislatívnych opatrení. Vládu žiadajú, aby dôležité legislatívne zmeny so značným vplyvom na podnikateľský sektor neboli predkladané ako poslanecké, ale ako vládne návrhy a prechádzali riadnym pripomienkovým konaním.

V tomto duchu prijali účastníci valného zhromaždenia vyhlásenie adresované vláde, v ktorom ju vyzývajú na niekoľko nevyhnutných zmien. Vyzývajú napríklad na prijatie krokov pre skvalitnenie oblasti školstva. „Ak nebudú do praxe zavedené zmeny, ktoré zamestnávatelia dlhodobo presadzujú, školy nebudú vychovávať študentov pre trh práce, ale pre úrady práce,“ konštatuje sa vo vyhlásení.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech