Prešov v minulom roku ušetril. Hospodáril s prebytkom 936.000 eur

Mesto Prešov hospodárilo v minulom roku s prebytkom 936.000 eur. Zostatok zdrojov vo výške viac ako milión eur tvoria podľa jej slov účelové dotácie presunuté do ďalšieho roka a vyše tri milióny eur predstavuje nevyčerpaná časť úveru. Poslanci na svojom ostatnom rokovaní rozhodli o ich presunutí do rezervného fondu.

Príjmy mesta dosiahli v minulom roku 90,65 milióna eur

Ako informovala vedúca odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martina Kolarčíková, príjmy minuloročného rozpočtu mesta boli vo výške 90,65 milióna eur, čo podľa jej slov predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 96,12 percenta. Plnenie vo výdavkovej časti rozpočtu bolo vo výške 85,63 milióna eur, čo je 90,8 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta Prešov, ktorí poslanci schválili.

Zostatok zdrojov vo výške viac ako milión eur tvoria podľa jej slov účelové dotácie presunuté do ďalšieho roka a vyše tri milióny eur predstavuje nevyčerpaná časť úveru.

„Celkovo považujem hospodárenie mesta v roku 2018 za pozitívne. Zároveň však upozorňujem, že v súvislosti so zmenami zákonov, ktoré boli v minulom roku prijímané, ako je takzvaná chodníková novela, rekreačné poukazy a obedy zadarmo, nám podľa našich prepočtov už pre rok 2019 chýba približne 1,4 milióna eur. Ak sa zvýši nezdaniteľná časť dane z príjmu, tak ďalší výpadok pre rok 2020 bude približne 1,6 milióna eur. Sú to naozaj vysoké čísla,“ uviedla Kolarčíková.

Daňové príjmy v minulom roku predstavovali takmer 46,3 milióna eur. Podľa jej slov ide o podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré radnica dostáva od štátu a ich podiel sa zvyšuje. Rovnako narástli i nedaňové príjmy o tri milióny eur.

Výstavba nájomných bytov aj kapitálové projekty

Medzi významné výdavky Kolarčíková zaradila výstavbu 68 nájomných bytov na ulici Antona Prídavka za 1,1 milióna eur a ďalší milión eur bol určený na rekonštrukciu verejného osvetlenia. „Na obnovu obradnej siene išlo 200.000 eur, na zariadenia pre seniorov ďalších 97.000 eur. Sanácia zosuvu pôdy Pod Wilec hôrkou si vyžiadala 567.000 eur, revitalizácia športových objektov stála takmer 400.000 eur a na opravu ciest, chodníkov, cyklochodníkov, cestnej svetelnej signalizácie a parkovísk tri milióny eur,“ priblížila Kolarčíková.

Mesto sa v minulom roku úspešne uchádzalo aj o viacero kapitálových projektov. Celkovo v roku 2018 získalo 3,8 milióna eur.

„Išlo o prostriedky na výstavbu nájomných bytov vo výške 1,1 milióna eur na ulici Antona Prídavka, na obnovu troch materských škôl dostalo mesto takmer 900.000 eur, na renováciu predstaničného priestoru na Masarykovej ulici 342.000 eur. Ďalej na cyklochodník na Bajkalskej ulici 136.000 eur, cykloželezničku na Sigord 788.000 eur a velodróm získal dotáciu 205.000 eur,“ povedala vedúca odboru ekonomiky a podnikania.

Úverová zadlženosť mesta bola ku koncu minulého roka takmer 20 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila o viac ako tri milióny eur. Mesto prijalo v roku 2018 od Európskej investičnej banky úver vo výške päť miliónov eur.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech