Slovenská obec zavádza motivačný zber odpadu

Obec Nižný Hrušov zavádza motivačný zber odpadu. Obyvatelia, ktorí odpad triedia zaplatia menej, ako tí, ktorí produkujú len komunálny odpad. Takýto množstvový zber je nielen spravodlivejší, ale významne prispieva k znižovaniu objemu odpadu končiaceho na skládkach. Na Slovensku má zatiaľ len 6% obcí zavedený motivačný systém poplatkov za odpad. Informoval minister životného prostredia.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech